Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Woning- en hypotheekmarkt

1 tot 10 van 6749.
23 feb 2024 Nieuws

Huizenprijzen januari 2024

In januari 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 1,8 procent hoger dan in januari 2023. Ten opzichte van december 2023 stegen de prijzen in januari met 1,2 procent.
21 feb 2024 Nieuws

Handreiking MKB Opleverdossier

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat de aannemer zijn opdrachtgever bij de oplevering een dossier overhandigt.
21 feb 2024 Nieuws

Creëren zelfstandige woongelegenheid voor mantelzorg

Minister De Jonge informeerde de Eerste Kamer over welke mogelijkheden de Huisvestingswet 2014 biedt om in een zelfstandige woning een zelfstandige woongelegenheid te creëren in het kader van de mantelzorg.
21 feb 2024 Nieuws

Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel

Dit rapport heeft als doel inzicht te bieden in de stand van zaken op de belangrijkste thema's van het belastingstelsel wat betreft knelpunten, stappen die daarop zijn gezet, uitdagingen en oplossingsrichtingen. De eigenwoningregeling wordt beperkt doeltreffend en ondoelmatig genoemd.
21 feb 2024 Nieuws

Tool klimaatbestendigheid woning

Op NOS.nl is een tool beschikbaar. Aan de hand van de postcode worden een aantal klimaatrisico's benoemd.
19 feb 2024 Nieuws

Kamervragen over artikel 'De bouw van snelle flexwoningen ligt mijlenver achter op schema'

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het artikel De bouw van snelle flexwoningen ligt mijlenver achter op schema'.
16 feb 2024 Nieuws

Communicatietoolkit voor Wet Goed Verhuurderschap

Informatie voor huurders en verhuurders is nu beschikbaar voor gemeenten en brancheorganisaties in de toolkit Wet goed verhuurderschap. De personaliseerbare brochures, social media posts en posters zijn onderdeel van een landelijke informatiecampagne.
16 feb 2024 Nieuws

Rapport 'Doorbouwen in een veranderende woningmarkt'

Minister De Jonge stuurde de Tweede Kamer het rapport 'Doorbouwen in een veranderende woningmarkt'. (Onderzoek naar de verschillende beleidsopties om in veranderende economische omstandigheden de woningbouwproductie te ondersteunen).
16 feb 2024 Nieuws

VvE en verstrekte opdracht op 31 december

(Toetsing box 3, peildatum 1 januari)
Mag voor de bepaling van de waarde van een VvE-lidmaatschapsrecht op de peildatum voor box 3 het banksaldo van de VvE worden verminderd met een reeds verstrekte opdracht voor onderhoudswerkzaamheden?
16 feb 2024 Nieuws

Zes voorbeelden om te vermijden/ voorkomen

In een uitgebreid kennisartikel gaat Kifid in op de (on)mogelijkheden voor consumenten voor het eisen van een schadevergoeding bij een conflict tussen een consument en een hypotheekadviseur.
Getoond 1 tot 10 van 6749. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.