Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 389.
12 jul 2024 Nieuws

CDFD statistieken Wft-examens april 2024 tot en met juni 2024

CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de slagingspercentages en de aantallen afgenomen Wft-examens aan over de periode april 2024 tot en met juni 2024.
10 jul 2024 Nieuws

Inhoud van PE-examens 2025

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) ontvangt graag actualiteiten en ontwikkelingen die relevant zijn voor de beroepspraktijk voor de inhoud van de PE-examens vanaf 1 april 2025.
24 mei 2024 Nieuws

Kamerbrief over evaluatierapport CDFD

Minister Van Weyenberg informeerde de Tweede Kamer over het evaluatierapport over het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).
10 jul 2024 Nieuws

Wijziging wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2024

Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024).
26 apr 2024 Nieuws

Kamervragen over pleidooi voor strengere regels na rechtszaak tegen financieel influencer

Minister Van Weyenberg gaf antwoord op vragen over het bericht ‘Pleidooi voor strengere regels na eerste rechtszaak tegen finfluencer’.
12 apr 2024 Nieuws

CDFD statistieken Wft-examens april 2023 tot en met maart 2024

CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de slagingspercentages en de aantallen afgenomen Wft-examens aan over de periode april 2023 tot en met maart 2024.
15 mrt 2024 Nieuws

Vergunningplicht en groepsverzekeringen

Bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden aan hun klanten, hebben in bepaalde gevallen per 1 oktober 2025 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. Dat kan onder meer het geval zijn bij bedrijven in de transportsector, verhuissector en autoverhuurbedrijven. De aangepaste regels rondom groepsverzekeringen zijn een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
1 mrt 2024 Nieuws

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voor het examenjaar 2024

In de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft is geregeld welke eindtermen en toetstermen er gelden voor de verschillende Wft-examens.
31 jan 2024 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2023

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit financiële markten BES, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.
24 jan 2024 Nieuws

Inhoud PE-examens en toetstermen vanaf 1 april 2024

Met ingang van 1 april 2024 worden de initiële, PE- en Bijzondere examens aangepast. Tegelijkertijd worden ook enkele eind- en toetstermen aangepast. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op het advies ‘Wft ontwikkelingen 2024’.
Getoond 1 tot 10 van 389. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.