Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Varia verzekeringen

1 tot 10 van 58.
28 aug 2019 Nieuws

Teveel betaalde premie op AOV moet worden terugbetaald door adviseur vanwege schenden zorgplicht

Consument heeft via haar Adviseur een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Zij heeft jaarlijks bij Adviseur aangegeven de premie te hoog te vinden. Zij wilde minder premie gaan betalen en heeft uiteindelijk zelf bij de verzekeraar bij wie haar verzekering liep, een andere verzekering (een nieuw in de markt gezet product) gevonden tegen een veel lagere premie. Consument vordert een tegemoetkoming in de teveel door haar betaalde premie. De Commissie heeft de vordering toegewezen.
10 jan 2017 Nieuws

Driekwart van Nederlanders onvoorbereid op reis

Nederlanders maken veel buitenlandse reizen, maar bereiden zich minder goed voor. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
8 apr 2016 Nieuws

Zorgen over betaalbaarheid juridische hulp

Het Verbond van Verzekeraars betreurt dat door een uitspraak van het hoogste Europese rechtsorgaan rechtsbijstandverzekeraars mogelijk meer zaken moeten uitbesteden aan (externe) advocaten. Hierdoor kunnen de kosten van rechtsbijstand toenemen. Voor veel Nederlanders is een rechtsbijstandverzekering een laagdrempelige en goed betaalbare toegang tot het recht.
30 dec 2015 Nieuws

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2016 (gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation)

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.
20 aug 2015 Nieuws

Laat je bedrijfssysteem hacken

Cybercrime – verzamelnaam voor fraude, diefstal, afpersing, identiteitsmisbruik en spionage via de ‘digitale snelweg’ – kost de economie zo’n 8,8 miljard per jaar. Driekwart daarvan komt voor rekening van het bedrijfsleven. Daar moet iets aan gedaan worden, vindt MKB-Nederland. Daarom start de ondernemersorganisatie een campagne.
12 jan 2015 Nieuws

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage: normen 2015

Als u een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaat wilt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw inkomen en vermogen.
5 nov 2014 Nieuws

Internetconsultatie Wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand

Met dit wetsvoorstel worden maatregelen doorgevoerd om de stelselvernieuwing rechtsbijstand vorm te kunnen geven. Bij echtscheidingszaken wordt het gezinsinkomen leidend voor het verkrijgen van een toevoeging. Voor onvermogende partners die niet zelfstandig een echtscheidingsprocedure kunnen inzetten als de vermogende partner weigert mee te betalen, wordt voorzien in een vangnetregeling om toegang tot het recht te garanderen.
9 okt 2014 Nieuws

Kamervragen over de vrije advocaatkeuze

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft antwoord gegeven op eerder gestelde Kamervragen over de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen.
22 aug 2014 Nieuws

Kifid: Rechtsbijstandverzekering

Verzekeringnemer is zijn verplichting om zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil zijn verzoek om rechtsbijstand bij de rechtsbijstandverzekeraar te melden niet nagekomen en heeft in strijd met de voorwaarden, zonder voorafgaand overleg met en toestemming van verzekeraar, een advocaat ingeschakeld.
13 mei 2014 Nieuws

Stichting Rechtsbijstandclaim

Met de oprichting van de Stichting Rechtsbijstandclaim heeft een advocatenplatform aangekondigd een collectieve procedure te willen starten tegen rechtsbijstandverzekeraars om hen ertoe te bewegen advocaatkosten die verzekerden in het verleden zelf betaald hebben alsnog te vergoeden. De Stichting roept verzekerden op via de Stichting de kosten te claimen bij rechtsbijstandsverzekeraars. Daarvoor moeten zij zich dan inschrijven bij de Stichting die 95 euro inschrijfgeld rekent. Het is echter helemaal niet nodig om lid te worden van die Stichting, stelt het Verbond van verzekeraars.
Getoond 1 tot 10 van 58. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.