Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 feb 2024 Nieuws

Werkloosheid januari 2024

In januari waren er 368 duizend mensen werkloos. Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 2 duizend per maand. Hiermee was 3,6 procent van de beroepsbevolking in januari werkloos.
5 feb 2024 Nieuws

Ontwerpbesluit over beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

Ontwerpbesluit Wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid.
26 jan 2024 Nieuws

Banenafspraak Q3-2023

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 84.471 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2023 is het realiseren van 105.000 extra banen.
19 jan 2024 Nieuws

Werkloosheid december 2023

De werkloosheid veranderde vorig jaar weinig. In december was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos en dat was gelijk aan het gemiddelde over 2023. Het aantal werklozen nam in de laatste drie maanden van het jaar licht af met gemiddeld 3 duizend per maand, tot 361 duizend personen in december.
15 jan 2024 Nieuws

Betaald ouderschapsverlof

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).
22 dec 2023 Nieuws

Werkloosheid in november licht gedaald

De werkloosheid is in november verder gedaald, naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen kwam in november uit op 357 duizend, na een gemiddelde daling van 2 duizend per maand in de voorafgaande drie maanden.
22 dec 2023 Nieuws

Wijziging van het Besluit SUWI

Met dit besluit zijn enkele wijzigingen aangebracht in diverse besluiten in het SZW-domein.
29 nov 2023 Nieuws

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering

De premies voor 2024 voor de vrijwillige verzekering op grond van de WAO/ WIA/ WW en Ziektewet zijn vastgesteld.
17 nov 2023 Nieuws

Werkloosheid oktober 2023

De werkloosheid is in oktober gedaald naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. In september was dat nog 3,7 procent. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen half jaar zich niet doorgezet.
20 okt 2023 Nieuws

Toenemende werkloosheid september 2023

De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Daarmee waren er in september 371 duizend werklozen van 15 tot 75 jaar.
Getoond 1 tot 10 van 462. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.