Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
1 mrt 2024 Nieuws

Varianten om arbeidsongeschiktheidsstel te vereenvoudigen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip. In het advies presenteert OCTAS drie varianten waardoor het huidige te complexe stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid vereenvoudigd kan worden.
15 dec 2023 Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
10 jul 2023 Nieuws

Drie extra vermogensuitzonderingen in Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Het kabinet heeft in de ministerraad van 26 mei 2023 besloten om een aantal schadevergoedingen/tegemoetkomingen toe te voegen als zogenaamde vermogensvrijlating aan relevante regelingen ten aanzien van toeslagen en uitkeringen.
19 mei 2023 Nieuws

Wijziging van de Participatiewet

Er is een internetconsultatie beschikbaar vanwege een wijziging van de Participatiewet in verband met het op onderdelen in balans brengen van de wet tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving.
13 feb 2023 Nieuws

Mededelingen bedragen 2023

De mededeling van bedragen in het Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021 en de Wet op het kindgebonden budget is gepubliceerd.
16 jan 2023 Nieuws

Bufferbudget de oplossing?

Minister Schouten informeerde de Tweede Kamer over de voortgang over het programma Simpel Switchen in de Participatieketen (Simpel Switchen).
7 dec 2022 Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
25 nov 2022 Nieuws

Factsheet uitvoering Participatiewet tot halverwege 2022

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet tot halverwege 2022.
5 okt 2022 Nieuws

Aanpassing loonkostensubsidies Participatiewet

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 wordt verhoogd met 10%. Dit heeft ook gevolgen voor de loonkostensubsidies die gemeenten verstrekken op grond van artikel 10d van de Participatiewet.
7 sep 2022 Nieuws

Effectiviteit activerende dienstverlening aan mensen in de WIA

UWV ondersteunt mensen die onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) van de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vallen om stappen te zetten op weg naar werk.
Getoond 1 tot 10 van 47. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.