Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
15 mei 2024 Nieuws

Zware bewijslast verzekeraar bij schending mededelingsplicht

De consument heeft bij de verzekeraar een autoverzekering afgesloten. Haar auto is kort daarop gestolen. De verzekeraar heeft geen dekking verleend, omdat de consument haar mededelingsplicht bij de aanvraag van de verzekering zou hebben geschonden en de verzekeraar bij een juiste stand van zaken geen verzekering had gesloten.
1 mei 2024 Nieuws

Overbruggingshypotheek op 50% van een pand?

De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende (zorg)verplichtingen, omdat hij de consument niet (tijdig) heeft geïnformeerd dat zijn ex-partner diende mee te tekenen voor de overbruggingshypotheek.
1 mei 2024 Nieuws

Bankafschriften overleggen?

De consumenten hebben een lening aangevraagd bij SVn voor de financiering van zonnepanelen op hun woning. SVn heeft bankafschriften van een volledige maand bij de consumenten opgevraagd. Omdat de consumenten geen bankafschriften van een volledige maand wilden aanleveren, heeft SVn de lening niet verstrekt.
19 apr 2024 Nieuws

Toename aantal klachten in 2023

In 2023 zijn meer klachten ingediend. Kifid heeft meer klachten behandeld en meer dan de helft van de klachten is opgelost met bemiddeling. En de waardering van consumenten en financiële dienstverleners voor Kifid bleef ruim voldoende. Dit blijkt uit het jaarverslag 2023 van Kifid.
12 apr 2024 Nieuws

Zelfbewoningsclausule

De consumenten hebben de woning waarop door hen ten gunste van de bank een hypotheekrecht was verleend lange tijd onbewoond gelaten wegens werkzaamheden en verblijf in het buitenland.
De bank heeft onder verwijzing naar de in de hypotheekakte opgenomen zelfbewoningsclausule erop aangedrongen dat aan deze situatie een einde werd gemaakt.
25 mrt 2024 Nieuws

Overbruggingskredieten en zorgplicht

De consumenten vinden dat de adviseur hen geen overbruggingskrediet had mogen adviseren, omdat zij geen eigen vermogen hadden om eventuele risico’s van een overbruggingskrediet op te vangen.
25 mrt 2024 Nieuws

Na 10 jaar nog geen OHA

In 2014 zijn de consument en de ex-partner uit elkaar gegaan. De consument en de expartner hebben daarbij onderling afgesproken dat de woning aan de ex-partner wordt toebedeeld en dat de ex-partner de hypothecaire geldlening op zich neemt.
25 mrt 2024 Nieuws

Geldverstrekker niet aansprakelijk voor fout

De consumenten verwijten de bank dat hij slechts voor één leningdeel de rente voor een periode van 7 jaar heeft vastgezet terwijl zij hadden gevraagd om de rente voor beide leningdelen vast te zetten. De bank beroept zich erop dat de consumenten de op hun rustende klachtplicht van artikel 6:89 BW hebben geschonden.
21 mrt 2024 Nieuws

Meeneemregeling bij verkoop aan ex-partner?

De consument vordert dat hij gebruik kan maken van de door geldverstrekker aangeboden meeneemregeling. In dat geval kan hij de rente van zijn oude hypothecaire geldlening meenemen naar zijn nieuwe hypothecaire geldlening.
20 mrt 2024 Nieuws

Moet geldverstrekker waarschuwen voor extreme rentestijging?

Volgens consument heeft de bank de consument niet gewaarschuwd voor de extreme rentestijging in zeer korte tijd, terwijl de bank dat wel had moeten doen. Deze rentestijging was een totale verrassing voor de consument. De bank had als financieel deskundige partij deze rentestijging behoren te zien aankomen omdat dit vanwege allerlei feiten en omstandigheden te voorzien was.
Getoond 1 tot 10 van 680. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.