Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
12 feb 2024 Nieuws

Wet proactieve dienstverlening SZW (internetconsultatie)

Met dit wetsvoorstel kunnen UWV, de SVB en gemeenten proactieve dienstverlening inzetten. Dit betekent dat zij mogen onderzoeken wie waarschijnlijk recht heeft op een uitkering of een andere ondersteunende voorziening, maar deze niet gebruikt.
25 jun 2021 Nieuws

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis.
30 sep 2019 Nieuws

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen. In het wetsvoorstel staan vier maatregelen om de kansen op een betaalbare woning voor starters, kwetsbare groepen en lage en middeninkomens te vergroten.
26 feb 2018 Nieuws

Aangepaste afbouw kindgebonden budget

Er komt met ingang van 2020 bijna 500 miljoen euro extra aan kindgebonden budget bij. In het wetsvoorstel wordt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, verhoogd.
11 jan 2018 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud Q1-2018

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
17 okt 2017 Nieuws

Reactie op brief over het toetsmoment bij hypotheken

Minister Dijsselbloem heeft in een Kamerbrief gereageerd op de brief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en De Hypotheekshop over het toetsmoment bij hypotheken.
19 dec 2016 Nieuws

Toeslagenkaart 2017

Op deze kaart staan alle belangrijke bedragen voor de toeslagen in 2017 overzichtelijk bij elkaar.
12 jan 2015 Nieuws

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage: normen 2015

Als u een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaat wilt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw inkomen en vermogen.
23 jan 2014 Nieuws

Inkomensgrenzen 2014 voor de inkomensafhankelijke huurverhoging

De inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn conform de wet per 1 januari 2014 geïndexeerd. En het CBS heeft in het Statistisch Bulletin van 16 januari 2014 het inflatie-percentage van 2013 gepubliceerd: 2,5%. Zie onderstaande tabel voor inkomensgrenzen en bijbehorende maximale verhogingen.
7 jan 2013 Nieuws

Aanpassing inkomensgrens en toetsing huishoudinkomen

De inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen is per 1 januari 2013 een huishoudinkomen van 34.229 euro. Dit is het gevolg van de jaarlijkse indexatie van de inkomensgrens.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.