Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
22 dec 2023 Nieuws

Geschilleninstanties Wtp

Met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is geregeld dat deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden voor een geschil met hun pensioenuitvoerder terecht kunnen bij een externe geschilleninstantie.
22 dec 2023 Nieuws

Wijziging van het Besluit SUWI

Met dit besluit zijn enkele wijzigingen aangebracht in diverse besluiten in het SZW-domein.
22 nov 2023 Nieuws

Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (internetconsultatie)

Het besluit verplicht beursvennootschappen (met uitzondering van micro-vennootschappen), alle andere grote vennootschappen, beursgenoteerde banken of verzekeringsmaatschappijen ongeacht hun rechtsvorm (met uitzondering van beursgenoteerde micro-banken en dito verzekeringsmaatschappijen) en grote niet-beursgenoteerde banken en verzekeringsmaatschappijen tot het opstellen van een duurzaamheidsrapportering.
12 jul 2023 Nieuws

Wetsvoorstel wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Algemene wet bestuursrecht en de Faillissementswet in verband met de rechtsbescherming bij de afwikkeling van verzekeraars en enige andere verbeteringen in het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars).
7 apr 2023 Nieuws

Nieuw standaardmodel

De minister heeft het voorstel voor vernieuwing van het Standaardmodel voor verzekeraars en PPI’s goedgekeurd. Het nieuwe model treedt per 1 september 2023 in werking.
8 mrt 2023 Nieuws

Consultatie over een mogelijk verzekeringsgarantiestelsel (IGS)

Deze vragenlijst is bedoeld om de standpunten en voorkeuren te verkennen van belanghebbenden bij een verzekeringsgarantiestelsel.
24 feb 2023 Nieuws

Mededeling over toepassen hardheidsclausule

Een ouder is een lijfrenteverzekering aangegaan voor zijn invalide kind om te voorzien in zijn levensonderhoud als hij dat niet meer kan. De lijfrenteverzekering is een verzekering voor een meerderjarig invalide kind (hierna wordt deze verzekering aangehaald als MIK).
7 sep 2022 Nieuws

Kamervragen over rapport kosten en baten verzekeringsgarantiestelsel

Dit onderzoek is voortgevloeid uit een toezegging in 2018 gedaan tijdens het debat over de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars.
5 sep 2022 Nieuws

Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft

Op Europese verzekeraars wordt prudentieel toezicht gehouden op grond van het Europese toezichtraamwerk van de richtlijn solvabiliteit II (de richtlijn). Verzekeraars met beperkte risico-omvang zijn uitgezonderd van het regime van de richtlijn.
22 feb 2022 Nieuws

Verduurzaming financiële sector

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen over het onderzoeksrapport 'Op weg naar een duurzame balans' van De Nederlandsche Bank.
Getoond 1 tot 10 van 321. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.