Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
1 mrt 2023 Nieuws

Dienstverleningsdocument wordt vergelijkingskaart

Financieel dienstverleners moeten vanaf 1 april 2023 een vergelijkingskaart aan consumenten verstrekken. Deze is bedoeld voor advies en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen.
9 mrt 2022 Nieuws

Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.
16 okt 2019 Nieuws

Voorhang renseigneringsbepalingen

Het conceptbesluit tot wijziging of invoering van enkele bepalingen die zien op de renseignering van gegevens door bepaalde aangewezen administratieplichtigen aan de Belastingdienst is gepubliceerd.
20 sep 2018 Nieuws

Ontmoedigingsbeleid excessief lenen van de eigen vennootschap

Het kabinet gaat een zogenoemde rekening-courantmaatregel uitwerken. Uit onderzoek blijkt dat veel aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) grote bedragen lenen van hun eigen vennootschappen. In totaal leenden in 2015 ruim 225.000 ab-houders meer dan € 51 miljard van hun eigen vennootschap.
24 okt 2016 Nieuws

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat, moet binnen een redelijke termijn een recht op een pensioenuitkering worden aangekocht. In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de genoemde termijnen.
10 jul 2015 Nieuws

Verlenging overgangstermijn PEplus definitief

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de uitwerking van twee moties over vakbekwaamheid financiële adviseurs. Het gaat om een verlenging van de overgangstermijn voor centrale Wft-examinering met één jaar tot 1 januari 2017 en het opnemen van een hardheidsclausule (ontheffingsmogelijkheid in de wet- en regelgeving) voor schrijnende gevallen.
1 jul 2013 Nieuws

45.000 klanten hebben gebruik gemaakt van overgangsrecht (aanpassingen voor 1 april)

Minister Blok had in het algemeen overleg met de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst op 10 april jl. over de koopwoningmarkt toegezegd inzichtelijk te maken hoeveel door belastingplichtigen gebruik is gemaakt van het overgangsrecht tot 1 april.
12 apr 2013 Nieuws

Publicatie antwoordbrieven op eerdere uitstelverzoeken Adfiz en OvFD

Naar aanleiding van het verzoek van de Commissie voor Wonen en Rijksdienst is een afschrift van de antwoordbrieven aan de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en Adfiz met betrekking tot de overgangstermijn aanpassing bestaande hypotheken gepubliceerd.
9 jan 2013 Nieuws

Antwoorden kamervragen over het verruimen van de overgangsperiode

Vragen (en antwoorden) van het lid Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris Financiën over het verruimen van de overgangsperiode voor het omzetten van een bestaande aflossingsvrije hypotheek in een (bank)spaarhypotheek tot 1 april 2013. Het gaat hier om de budgettaire derving voor de fiscus.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.