Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
8 jul 2024 Nieuws

Wijzigingsbesluit depositogarantie 2024

Dit wijzigingsbesluit strekt tot nadere implementatie van de herziene richtlijn depositogarantiestelsels1 (hierna: DGS-richtlijn) uit 2014 en voorziet in het actualiseren van en repareren van geconstateerde gebreken en omissies in de bepalingen ten aanzien van het depositogarantiestelsel, zoals neergelegd in hoofdstuk 6 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (hierna: Bbpm).
20 dec 2023 Nieuws

Nederlandse depositogarantie

Uit Europees onderzoek blijkt dat 96% van alle Europese rekeninghouders volledig beschermd wordt door de nationale depositogarantie. In Nederland is dat 97%. Het garantiebedrag van 100.000 euro verder verhogen, is dan ook niet nodig. Dat meldt DNB.
10 nov 2023 Nieuws

Wijzigingsbesluit depositogarantie 2024 (internetconsultatie)

Dit wijzigingsbesluit strekt tot nadere implementatie van artikel 6 van de herziene richtlijn depositogarantiestelsels (Richtlijn 2014/49/EU) uit 2014 en voorziet in een verruiming van de reikwijdte van de dekking van het depositogarantiestelsel (DGS) door een tijdelijke hogere dekking voor specifieke gevallen te regelen.
14 dec 2022 Nieuws

Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017 (depositogarantiestelsel)

Met de Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017 geeft DNB nadere invulling aan het vereiste dat banken in staat dienen te zijn de informatie die DNB nodig heeft voor de uitvoering van het depositogarantiestelsel (DGS) op verzoek van DNB binnen een door DNB te bepalen termijn en op een door DNB te bepalen wijze te verstrekken.
12 dec 2022 Nieuws

Wijziging Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel

Met deze wijzigingen van de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel geeft DNB nadere duidelijkheid richting banken en depositohouders over de reikwijdte van de bescherming door het depositogarantiestelsel (DGS) en hoe wordt omgegaan met een aantal situaties die zich kunnen voordoen tijdens een DGS-uitkering.
11 jul 2022 Nieuws

Rekening met afgescheiden vermogen

Op 7 juli 2022 is de Wijzigingswet Financiële Markten 2022 in werking getreden. Onderdeel van deze Wijzigingswet is introductie van de rekening met afgescheiden vermogen.
25 apr 2022 Nieuws

DNB activeert depositogarantiestelsel

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 april 2022 besloten tot toepassing van het depositogarantiestelsel voor rekeninghouders van Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB). DNB is namens de overheid uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie.
24 nov 2021 Nieuws

Nieuwe mijlpaal voor Depositogarantiefonds

Het Deposito­garantie­fonds (DGF) heeft deze maand een omvang van drie miljard euro bereikt. Dit fonds, waar banken ieder kwartaal een premie aan afdragen, zorgt ervoor dat er geld beschikbaar is mocht een bank failliet gaan. Dat meldt DNB.
12 okt 2021 Nieuws

Wijziging van de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel

Met de voorgenomen wijziging van de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel geeft DNB nadere duidelijkheid richting banken en depositohouders over de reikwijdte van de bescherming door het depositogarantiestelsel en hoe wordt omgegaan met een aantal gevallen dat zich kan voordoen tijdens een uitkeringssituatie.
11 okt 2021 Nieuws

Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel en alle bijbehorende documenten voor de Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties.
Getoond 1 tot 10 van 80. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.