Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
26 apr 2023 Nieuws

Leidraad Verkoop

Een leidraad over hoe corporaties in hun portefeuillestrategie actief kunnen sturen op de verkoop van (grondgebonden) woningen aan huurders die dat kunnen en willen.
13 mei 2022 Nieuws

Kamervragen 'Grondeigenaren moeten opdraaien voor drugsafval op hun terrein'

Minister D. Yesilgöz-Zegerius gaf antwoord op kamervragen over grondeigenaren en opdraaien voor de opruimingskosten.

Staatssecretaris Heijnen informeerde de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond.
28 feb 2022 Nieuws

Kamervragen over woningbouwopgave en bevorderen van betaalbaarheid

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over onder meer de woningbouwopgave en het bevorderen van betaalbaarheid.
27 jan 2022 Nieuws

Handleiding 'Waardering van verpachte gronden in box 3 2021' beschikbaar

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceert met daarin de uitgangspunten en normen voor 2021 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.
30 nov 2021 Nieuws

Gemeente verkoopt perceel grond

Mag de overheid een perceel grond exclusief aan één partij te koop aanbieden of moet het alle gegadigden een kans bieden om het perceel te kopen?
15 nov 2021 Nieuws

ACM gaat werking grondmarkt voor woningbouw nader onderzoeken

De werking van de grondmarkt heeft gevolgen voor de markt voor woningbouw. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een onderzoek naar de grondmarkt. Bij een eerste verkenning in opdracht van de ACM blijkt dat de grondmarkt veel onvolkomenheden kent die van invloed zijn op de werking van de woningbouwmarkt.
4 nov 2021 Nieuws

Te saneren grond kan negatieve waarde zijn in box 3

De rechtbank heeft beslist dat een perceel grond een negatieve waarde kan hebben voor box 3.
29 nov 2018 Nieuws

Kamervragen over beleggingsobjecten

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over beleggingsobjecten naar aanleiding van het artikel “Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond".
18 sep 2017 Nieuws

Grondeigenaren beter beschermd bij onteigening

Door aanpassingen aan een wetsvoorstel dat gaat over de onteigening van grond, is geregeld dat een rechter altijd kijkt of een onteigening volgens de regels verloopt.
Eind vorig jaar uitte de Raad stevige kritiek omdat door het voorstel de rechtsbescherming van grondbezitters gevaar liep. Mede naar aanleiding van die kritiek heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel aangepast.
22 aug 2017 Nieuws

Juridische Expertpool Planschade

Vaak worden op regionaal niveau afspraken gemaakt over de sloopopgave en de toegestane hoeveelheid te realiseren nieuwe woningen. Bij het wegbestemmen van woningbouwlocaties bestaat echter een risico op planschade.
Getoond 1 tot 10 van 24. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.