Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
13 nov 2023 Nieuws

Aanpassingen raadplegen Kadaster

Het gaat daarbij om de volgende 3 maatregelen: beperken van de mogelijkheid om te ‘zoeken op naam’ binnen de registers van het Kadaster, de uitbreiding van de mogelijkheid om persoonsgegevens af te laten schermen en het verplichte gebruik van eHerkenning.
23 jan 2023 Nieuws

Desktoptaxatie betrouwbare methode

Op 19 januari is door de NRVT een bericht gepubliceerd waarin staat dat taxateurs niet volgens de regels van NRVT handelen.
10 okt 2022 Nieuws

Grotere keuze voor hybride taxaties

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft de regels aangepast voor zogenoemde hybride taxaties. Dat zijn waardebepalingen van bijvoorbeeld woningen die met een computermodel worden gemaakt en daarna gecontroleerd worden door een taxateur.
27 mei 2022 Nieuws

Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs

In de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van maart 2022 legt Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft.
7 dec 2021 Nieuws

Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) biedt de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ter consultatie aan. De consultatie loopt tot 1 januari 2022.
2 jul 2021 Nieuws

Kamervragen over misstanden bij bouwtechnische keuringen

Minister K.H. Ollongren gaf antwoorden op Kamervragen over misstanden bij bouwtechnische keuringen. Zij concludeerde dat verdere professionalisering van de branche nodig is. Het stellen van wettelijke voorwaarden of een herziening van het stelsel ziet ze vooralsnog niet als oplossing voor het verbeteren van de onafhankelijkheid en kwaliteit van de sector. Als er onvoldoende progressie wordt gemaakt sluit ze aanvullende maatregelen echter niet uit.
29 jun 2021 Nieuws

Stand van zaken en Kamervragen taxaties

Minister K.H. Ollongren geeft in een Kamerbrief de stand van zaken weer over woningtaxaties (hybride) en geeft antwoord op Kamervragen over de kosten van woningtaxaties.
28 jun 2021 Nieuws

Nieuwe ingangsdatum model Taxatierapport Woonruimte 2021

Met veel inzet is gewerkt aan de introductie van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 dat per 1 juli a.s. moet ingaan.
31 mei 2021 Nieuws

Transparantie over taxaties

Een groot aantal partijen roert zich inmiddels in de discussie over de wijzigingen die per 1 juli a.s. van kracht worden in de taxatiewereld. NVM, Vastgoedpro en VBO vinden het belangrijk om nader toe te lichten aan de markt wat er precies aan de hand is.
6 mei 2021 Nieuws

Taxateurs introduceren Bureauwaardering; een hybride taxatievorm

Brancheorganisaties NVM, Vastgoedpro en VBO lanceren per 1 juli 2021 een model Bureauwaardering, een nieuwe hybride taxatievorm. De Bureauwaardering vervangt de huidige modelmatige waardebepaling, waar bancaire hypotheekverstrekkers nu in de daarvoor geschikte situaties gebruik van maken bij het verstrekken van een hypothecair krediet voor een woning.
Getoond 1 tot 10 van 28. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.