Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
17 mei 2023 Nieuws

Loondoorbetaling zieke uitzendkracht met uitzendbeding

Werkt u als uitzendkracht met uitzendbeding? Vanaf nu krijgt u uw loon doorbetaald als u ziek bent, zolang uw uitzendovereenkomst duurt. U kunt alleen nog een Ziektewet-uitkering krijgen van UWV als het uitzendbureau uw uitzendovereenkomst beëindigt.
15 okt 2015 Nieuws

Schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten (onderzoeksrapport)

De werkgever heeft op grond van artikel 7:658 BW een zorgplicht jegens zijn werknemers. Wanneer een werknemer ziek wordt door het werk en de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld in het kader van zijn zorgplicht, kan de werknemer schadevergoeding eisen. Op dit moment zijn er knelpunten in het proces voor schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.
24 sep 2015 Nieuws

Kamervragen over de inkomensbescherming van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op Kamervragen over 'de inkomensbescherming van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten'.
17 feb 2015 Nieuws

Pensioenopbouw door IB-ondernemers bij een beroepspensioenregeling

In antwoorden op eerder gestelde Kamervragen wordt ingegaan op ingegaan in hoeverre een IB-ondernemer (bijvoorbeeld fysiotherapeut) ingeval van ziekte of arbeidsongeschiktheid het fiscale maximum (pensioengrondslag) aan kan passen. In een aantal gevallen is het namelijk toegestaan om een andere referentieperiode in aanmerking te nemen.
22 jan 2013 Kennis

Loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet

De Ziektewet verzekert bepaalde groepen werknemers tussen de 15 en 65 jaar in de eerste twee verzuimjaren tegen loonderving door arbeidsongeschiktheid ongeacht de oorzaak. Het gaat om de groepen werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingplicht heeft; zogenaamde vangnet gevallen. Zoals de uitzend- en oproepkrachten,werklozen, werknemers bij faillissement van de werkgever, werknemers met een tijdelijk contract, werkneemsters die ziek zijn of worden tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Volgens de Ziektewet is er sprake van arbeidsongeschiktheid als men als gevolg van ziekte of een ongeval niet meer in staat is om zijn of haar eigen arbeid te verrichten.
27 dec 2012 Nieuws

Een derde eindedienstverbanders wordt ontslagen tijdens ziekte

Zieke werknemers met een tijdelijk contract krijgen voldoende begeleiding van hun werkgever. Tegelijkertijd is de ziekte wel een reden om een contract niet te verlengen. Die conclusie trekken drie onderzoekers van AStri en UWV in hun onderzoek naar zieke eindedienstverbanders.
27 aug 2012 Nieuws

Ziekenhuizen ontwikkelen eigen zorgpolis

Ruim veertig Nederlandse ziekenhuizen gaan zich gezamenlijk verzetten tegen plannen van de verzekeringswereld om de gezondheidszorg sterk te concentreren en komen binnen afzienbare tijd met een eigen ziektekostenverzekering, de Beter Dichtbijpolis die vanaf volgend jaar landelijk beschikbaar moet zijn.
27 aug 2012 Nieuws

Zorgverzekeraar vooral op zoek naar gezonde klant

Een hoogopgeleide verzekerde levert een zorgverzekeraar jaarlijks zo'n 140 euro winst op. Maar op klanten met een ziekte, moeten verzekeraars soms wel duizenden euro's toeleggen. Patiëntenorganisaties vrezen dat verzekeraars vooral goedkope verzekerden gaan selecteren voor hun eigen winstgevendheid.
22 feb 2012 Kennis

Verzekeringsoplossing voor doorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht om twee jaar lang het loon van een zieke werknemer door te betalen. Vaak is de werkgever op grond van de CAO zelfs verplicht gedurende het eerste jaar van ziekte 100% van het loon door te betalen. Om dit risico af te dekken kunnen werkgevers er toe over gaan een ziekteverzuimverzekering te sluiten.
Getoond 1 tot 10 van 30. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.