Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
5 jul 2022 Nieuws

Wel/ geen contractuele boete (10% koopsom) bij niet afnemen woning

Relatie A koopt een woning voor € 725.000,00, maar blijft in gebreke bij de afname van de woning en verbeurt boete van 10%. De rechter matigt dit tot 2,5%.

Relatie B koopt een woning voor € 780.000, maar blijft in gebreke bij de afname van de woning en verbeurt boete van 10%. Nadien wordt de woning duurder verkocht (€ 56.000,-). De rechter matigt de contractuele boete niet.
2 sep 2021 Nieuws

Professionele vastgoedontwikkelaar handelt onzorgvuldig bij inroepen financieringsvoorbehoud

Door het niet voldoen aan de inspanningsverplichting een financiering rond te krijgen, is een 'koper' de waarborgsom van € 155.000,00 kwijt aan verkoper.
9 aug 2021 Nieuws

Beroepsfout makelaar

Een koper heeft niet (tijdig) een bankgarantie gesteld. De verkopende makelaar heeft de koper in gebreke gesteld en gewezen op het ontbreken van de bankgarantie. In de ingebrekestelling heeft de makelaar geen termijn van 8 dagen opgenomen. De verkopende partij stelt de makelaar aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet juist inroepen van de ingebrekestelling.
26 mei 2021 Nieuws

Boete wegens niet tijdig rondkrijgen van financiering

Vertraging als gevolg van coronapandemie komt voor rekening en risico van koper, aangezien pandemie ten tijde van de hypotheekaanvraag al langere tijd gaande was.
8 mrt 2018 Nieuws

Uitstel bankgarantie is nog geen beroep financieringsvoorbehoud

Rechtbank Rotterdam heeft een uitspraak gedaan over de contractuele boete van 10% vanwege het niet afnemen van de aangekochte woning. In goed overleg is de datum van het stellen van de bankgarantie verschoven.
3 sep 2013 Nieuws

Waarborgsom niet gestort door koper, makelaar aansprakelijk gesteld door verkoper

Het blijft opletten met het stellen van bankgaranties bij de aankoop van een woning, zo blijkt uit onderstaande uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. De gedaagde heeft als verkopende makelaar de verkoper niet onverwijld ervan op de hoogte gesteld dat de waarborgsom niet tijdig was gestort. Daarnaast heeft de rechter een uitspraak gedaan of de makelaar aansprakelijk is voor de door eiser gestelde schade.
20 feb 2013 Kennis

Ontvangen waarborgsom na ontbinding koopovereenkomst door (potentiële) koper

Een klant heeft zijn woning verkocht. De koper komt de overeenkomst echter niet na. De klant behoudt daarom de waarborgsom. Enige tijd later wordt woning alsnog verkocht tegen een lagere koopsom dan de oorspronkelijke. Het lijkt mij dat de bijleenregeling dient te worden toegepast op de werkelijke verkoopopbrengst. Maar wat te doen met de waarborgsom? Vormt deze ook een voordeel uit verkoop en dus onderdeel van EWR?
20 feb 2013 Kennis

Ontbinding koopovereenkomst door (potentiële) koper

Voor een eigen woning is (economische) eigendom vereist. Als een koopovereenkomst door de koper wordt ontbonden vóór de overdracht van de woning zal geen sprake zijn geweest van een eigen woning. De gebruikelijke contractuele boete van 10% in verband met de ontbinding van de koopovereenkomst leidt dus niet tot een negatief vervreemdingssaldo. Naar mijn oordeel werkt dit echter onredelijk uit in bepaalde overmachtsituaties.
8 jan 2013 Kennis

De notaris: eigendomsoverdracht en hypotheek

De notaris is een openbaar ambtenaar die exclusief bevoegd is bepaalde akten op te maken. Die akten kunnen betrekking hebben op bijna alle rechthandelingen. Voor de overdracht van registergoederen en het verlenen en doorhalen van hypothecaire inschrijvingen is een notariële akte verplicht.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.