Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
4 dec 2023 Nieuws

Wanneer is er sprake van een problematische schuldensituatie?

In haar uitspraak van 31 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3232, wees de Rechtbank Overijssel een verzoek om een dwangakkoord af. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van een problematische schuldensituatie. De schuldenaar kan zijn totale schuldenlast in circa 38 maanden aflossen. Volgens de rechtbank heeft de schuldenaar daarbij perspectief om zijn schulden binnen een afzienbare periode af te lossen.

Aan de Kennisgroep invordering & civiel recht zijn naar aanleiding van deze uitspraak vragen gesteld.
17 nov 2023 Nieuws

Plan voor verbeteren schuldhulp

Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben gezamenlijk een plan gemaakt om de schuldhulp in Nederland te verbeteren.
17 jul 2023 Nieuws

Monitor Wsnp 2022

De monitor Wsnp 2022 laat zien dat de instroom in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (hierna: Wsnp) nog altijd daalt. Uit het rapport blijkt ook dat de Wsnp nog altijd een zéér effectieve oplossing is voor het oplossen van schulden: in 95% van de regelingen eindigt de Wsnp positief en raken burgers schuldenvrij.
17 apr 2023 Nieuws

Omzetbelasting voor schuldhulpverlening

De vrijstellingen van omzetbelasting voor schuldhulpverlening en voor maatschappelijk werk gelden uitsluitend voor instellingen die niet systematisch winst beogen. In zoverre is Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting (OB) onverbindend. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.
8 feb 2023 Nieuws

EK akkoord: Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Faillissementswet. Dit wetsvoorstel verbetert in de Faillissementswet de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).
6 feb 2023 Nieuws

Minister Schouten wil schuldhulpverlening sneller en beter toegankelijk maken

Schuldhulpverlening duurt te lang en te weinig mensen melden zich voor hulp bij de gemeente als ze met problematische schulden kampen. Minister Schouten gaat daarom de duur van schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten verkorten tot anderhalf jaar en de drempel naar de gemeentelijke hulp verlagen.
7 okt 2022 Nieuws

Kamervragen over problemen ouderen bij regelen financiële hulp

Staatssecretaris De Vries gaf antwoord op Kamervragen over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen'.

Minister Schouten gaf antwoord op Kamervragen vragen over het artikel 'Toezichthouder onderzoekt meldingen torenhoge kosten schuldhulp'.
16 mei 2022 Nieuws

Monitor Wsnp 2021

De monitor Wsnp 2021 laat zien dat de instroom in de Wsnp nog altijd daalt. Uit de monitor blijkt ook dat de Wet op de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) een zeer effectieve oplossing is voor schulden: in 94% van de regelingen eindigt de Wsnp positief.
29 apr 2022 Nieuws

Van schuld naar schone lei

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschappelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt.
10 mrt 2022 Nieuws

Handreikingen over vroegsignalering voor gemeenten en woningcorporaties

Om het vroeg signaleren van (huur)schulden makkelijker te maken is per 1 januari 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Gemeenten en verhuurders zoals woningcorporaties kunnen huurders in de problemen effectiever helpen.
Getoond 1 tot 10 van 55. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.