Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
7 apr 2022 Nieuws

Geen gespreksverslag meer uit 2003....

De consument stelt dat zij en haar man tijdens het adviesgesprek in 2003 niet door de bank zijn gewezen op de beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering. De consument stelt dat zij en haar man – indien zij hierover destijds wel waren geïnformeerd – een nieuwe overlijdensrisicoverzekering hadden afgesloten.
8 mrt 2022 Nieuws

Overlijdensrisicoverzekering en gespreksnotities

Volgens de consument heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door bij het oversluiten van de hypotheek niet zorg te dragen voor een overlijdensrisicoverzekering van € 125.000,- en door de consument niet te waarschuwen voor de risico’s van het ontbreken van die verzekering.
1 mrt 2022 Nieuws

Oversluiten hypotheek en overlijdensrisicoverzekering

De consument verwijt de bank dat zij verwijtbaar heeft gehandeld door onvoldoende rekening te houden met het belang van zijn moeder in geval van het overlijden van de vader.
6 sep 2021 Nieuws

Opzeggen orv zonder adviseur?

De consument klaagt over de eis die de bank stelt aan het verwerken van zijn verzoek tot beëindiging van zijn overlijdensrisicoverzekering. De bank heeft de consument medegedeeld dat zij zijn verzoek alleen met tussenkomst van een financieel adviseur wil uitvoeren, omdat zij de beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering niet beschouwt als een wijziging van ondergeschikte aard.
10 okt 2016 Nieuws

Geldverstrekker verplicht tot vrijgeven pandrecht?

De Bank is als geldgever niet gehouden tot vroegtijdig vrijgeven van haar pandrecht op een levensverzekering met overlijdensrisicodekking, stelt Kifid in een uitspraak. Deze vrijgave was door consument verlangd omdat zijn beoogde nieuwe geldverstrekker bereid was een hogere geldlening te verstrekken indien de afkoopwaarde van de verzekering zou worden uitgekeerd.
19 jan 2015 Nieuws

Spanningsveld tussen erfelijkheidsonderzoek en verzekerbaarheid

Uit een onderzoek van het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid, het Erfocentrum, blijkt dat tweederde van de Nederlanders vreest dat een DNA-onderzoek het moeilijker kan maken een levensverzekering af te sluiten. De regels hierover zijn onbekend en worden ervaren als onvoldoende vertrouwenwekkend.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.