Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
5 feb 2024 Nieuws

Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomsten

Het doel van de Wet vaste huurcontracten is dat vaste huurcontracten de norm worden, wat ten goede komt van de woonzekerheid van huurders. Aangezien er specifieke groepen zijn waarvoor tijdelijke huurcontracten nog wel een uitkomst bieden kent de Wet vaste huurcontracten een uitzonderingsbepaling.
27 dec 2023 Nieuws

Spoedbesluit extra verhoging van de maximum uurprijs 2024

Dit besluit wijzigt het Besluit kinderopvangtoeslag. Met deze wijziging worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag voor 2024 verhoogd. Dit was al eerder aangekondigd, zie onderstaand item (Kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd)
18 dec 2023 Nieuws

Besluit implementatie zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

De richtlijn bevat o.a. wijzigingen ten aanzien van de reikwijdte van de verzekeringsplicht, de minimumbedragen van de verzekeringsdekking, de insolventie van een verzekeraar, de controle op verzekering en verklaringen betreffende het schadeverleden.
18 dec 2023 Nieuws

Besluit onroerende zaken omzetbelasting

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 19 september 2013. De actualisering houdt verband met gewezen jurisprudentie, gewijzigde regelgeving en beleidsmatige wijzigingen.
15 dec 2023 Nieuws

Uniform pensioenoverzicht 2024

De modellen voor het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2024 zijn vastgesteld.
29 nov 2023 Nieuws

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering

De premies voor 2024 voor de vrijwillige verzekering op grond van de WAO/ WIA/ WW en Ziektewet zijn vastgesteld.
22 sep 2023 Nieuws

Staffelbesluit pensioenen

Dit besluit wijzigt het besluit Staffelbesluit pensioenen van 26 juni 2023.
18 aug 2023 Nieuws

Besluit middeling

In een geactualiseerd besluit is de goedkeuring voor het jaar van overlijden aangepast. Een goedkeuring voor het betrekken van het jaar van migratie in het middelingstijdvak is opgenomen in dit besluit.
19 jul 2023 Nieuws

Implementatiebesluit richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Dit besluit wijzigt het BGfo, het Bbbfs en het Besluit marktmisbruik Wft. De wijzigingen van het BGfo hebben onder meer betrekking op het productontwikkelingsproces.
Getoond 1 tot 10 van 209. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.