Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
22 apr 2022 Kennis

Samentelregeling bij ongehuwde partners

Als partners allebei van dezelfde persoon een schenking krijgen, worden deze schenkingen voor de berekening van schenkbelasting behandeld als één verkrijging voor het gezamenlijke bedrag. Voor erfrechtelijke verkrijgingen uit dezelfde nalatenschap geldt een soortgelijke systematiek.
28 aug 2018 Nieuws

Beroep op de verhoogde kindervrijstelling (SW)

Een erfgenaam claimt in Hoger beroep een verhoogde kindervrijstelling van art. 32, lid 1, ten 4e, onderdeel b, SW 1956. De Inspecteur heeft ter zake van het aan belanghebbende toekomende erfdeel een aanslag erfbelasting opgelegd, berekend naar een totale verkrijging van € 39.820 en, na toepassing van een vrijstelling van € 20.047, een belaste verkrijging van € 19.773.
24 feb 2017 Nieuws

Naslag Wet inkomstenbelasting 2001

Update (24/2/2017)
Voor onze abonnees (Basic/Expert/Pro) stellen wij een digitale wettenbundel beschikbaar in pdf vorm. De wetteksten zijn digitaal beschikbaar op wetten.nl maar het is voor de adviespraktijk wel handig om deze ook in pdf vorm beschikbaar te hebben.
Update: SW en Bgfo
23 feb 2016 Nieuws

Geen vervanger mantelzorgcompliment in Successiewet

Staatssecretaris Wiebes acht het niet wenselijk om in plaats van bij het mantelzorgcompliment aan te sluiten bij de gemeentelijke blijk van waardering. Het Mantelzorgcompliment werd voorheen door de Sociale Verzekeringsbank uitgegeven. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorg. De zorgvrager (de persoon die vraagt om zorg) kan nu bij zijn gemeente een 'blijk van waardering' voor zijn mantelzorger(s) aanvragen.
6 jul 2015 Nieuws

Claim tweelingbroer vrijstelling Successiewet als partner mislukt

Een belastingplichtige had een rechtzaak aangespannen omdat hij zich op het standpunt stelde dat hij als partner van zijn (overleden) tweelingbroer wenste aangemerkt te worden, waarbij dan de verhoogde vrijstelling voor partners zou gelden. Er is volgens eiser sprake van ongelijke behandeling omdat de termijn van 6 maanden onderscheid maakt tussen erflaters met een mediane overlevingstijd na diagnose van korter dan 6 maanden en erflaters met een langere mediane overlevingstijd.
19 apr 2013 Nieuws

Successiewet discrimineert niet

De belastingrechter heeft in hoger beroep de Belastingdienst in het gelijk gesteld in een erfbelastingzaak. De vraag die hierbij centraal stond was: discrimineert de Nederlandse Successiewet als het gaat om het onderscheid in erfbelasting over privévermogen en die op ondernemingsvermogen. De belanghebbende erfgenaam in deze zaak vond van wel. De rechter in Breda gaf hem eerder gelijk. Het hof heeft beslist dat van discriminatie geen sprake is. In deze uitspraak gaat het om een boerderij, maar de impact van deze uitspraak had veel groter kunnen zijn voor het MKB, vandaar dat er toch grote belangstelling was voor dit proces.
12 mrt 2013 Nieuws

Meer bescherming voor erfgenamen tegen onbekende schulden uit erfenis

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt erfgenamen tegemoet die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn.
20 feb 2013 Kennis

Tarief successiewet

Zie gekoppeld artikel voor tarieven 2012 en 2013.>>
31 aug 2012 Nieuws

Staatssecretaris komt terug op intrekken overgangsregeling woning in vruchtgebruik.

Voor 2001 droegen veel ouders hun woning over aan de kinderen onder voorbehoud van het levenslange gebruiksrecht (vruchtgebruik). Onder meer door de in 2001 ingevoerde nieuwe wet inkomstenbelasting was dit in de meeste gevallen niet meer voordelig.
2 jul 2012 Kennis

WOZ beschikking en erfgenamen

Update kennis
De Rechtbank te Haarlem heeft uitgesproken dat de keuzeregeling ook moet openstaan voor erfgenamen die in 2010 of in 2011 een woning hebben geërfd. Dit is een uitbreiding op de eerdere versoepeling vanaf 1 januari 2012.
Getoond 1 tot 10 van 16. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.