Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
14 feb 2024 Nieuws

Internetverkopen en belasting betalen

Mogelijk verkoop jij spullen via onlineplatformen als Vinted, Marktplaats of eBay. Afhankelijk van je persoonlijke situatie moet je al dan niet inkomstenbelasting betalen over deze verdiensten.
17 jan 2022 Nieuws

Tientallen vragen coalitie akkoord

Hieronder een selectie uit de vele vragen (en antwoorden) die door diverse Kamerleden zijn gesteld.
16 dec 2021 Nieuws

Resultaat overige werkzaamheden

Dit besluit betreft een actualisering van het besluit van 21 februari 2014 over belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden.
24 jun 2021 Kennis

Handreiking beoordeling bron van inkomen

Beoordeling of sprake is van een bron van inkomen is uitsluitend gebaseerd op jurisprudentie en dat kan lastig zijn. Daarnaast is beoordeling van de bron ook afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Met deze handreiking (Belastingdienst) inclusief overzichtelijke infographic krijgt u handvatten voor de beoordeling of bij een activiteit sprake is van een bron van inkomen of niet.
12 feb 2021 Nieuws

Kamervragen verhuurhypotheken

Minister K. H. Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over het groeiende aanbod van verhuurhypotheken.
2 okt 2017 Nieuws

Evaluatie kamerverhuurvrijstelling

Het doel van de kamerverhuurvrijstelling is het stimuleren van het aanbod van studentenkamers door hospita's om zo het algehele aanbod van studentenkamers te vergroten. Dit rapport evalueert of de vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur bijdraagt aan dit doel.
9 sep 2016 Nieuws

Rechtspraak: Subagent en negatief resultaat uit overige werkzaamheden

Belastingplichtige [X] s als adviseur in dienst van een BV die actief is op het gebied van financiële dienstverlening. Daarnaast hebben [X] en de BV een overeenkomst tot portefeuillerecht gesloten. [X] heeft ten aanzien van zijn werkzaamheden voor de BV in zijn aangiften inkomstenbelasting een negatief resultaat uit overige werkzaamheden opgevoerd. In geschil is of het inkomen dat [X] van de BV heeft genoten dient te worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking of als resultaat uit overige werkzaamheden.
23 jun 2015 Nieuws

Werkruimte in de woning

Wie gebruikt maakt van een werkruimte (als ondernemer) in zijn woning, komt in een zeer beperkt aantal gevallen in aanmerking voor kostenaftrek. Meestal kunt u de kosten van de werkruimte niet aftrekken. Wilt u weten of de (inrichtings)kosten aftrekbaar zijn? Gebruik dan het hulpmiddel van de Belastingdienst "Werkruimte in de woning".
19 okt 2012 Nieuws

Rechtspraak: handel in onroerende zaken, belast als resultaat overige werkzaamheden

Belanghebbende heeft voor zich in privé onroerende zaken gekocht en verkocht. De rechtbank oordeelt dat deze activiteiten meer is dan normaal vermogensbeheer. De transactieresultaten zijn als resultaat uit overige werkzaamheden belast. Wanneer is sprake van 'resultaat uit overige werkzaamheden'?
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.