Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 feb 2024 Nieuws

VvE en verstrekte opdracht op 31 december

(Toetsing box 3, peildatum 1 januari)
Mag voor de bepaling van de waarde van een VvE-lidmaatschapsrecht op de peildatum voor box 3 het banksaldo van de VvE worden verminderd met een reeds verstrekte opdracht voor onderhoudswerkzaamheden?
14 feb 2024 Nieuws

Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen

Dit V&A 08-055 behandelt de vraag of in een pensioenregeling de definitieve keuze voor één van de mogelijke ingangsmomenten van het partnerpensioen opengelaten kan worden.
17 jan 2024 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over IACK bij bird nesting

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of in situaties van bird nesting (een vorm van co-ouderschap waarbij de kinderen in dezelfde woning verblijven en de ouders van woning wisselen) recht kan bestaan op de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor de ex-partner waarbij de kinderen niet staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen.
27 dec 2023 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over de verhuisregeling, terwijl de woning niet direct te koop staat

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of de verhuisregeling van artikel 3.111, tweede lid, Wet IB 2001 voor een voor de verkoop bestemde, leegstaande woning ook van toepassing is als de woning niet direct na het vertrek uit de woning bestemd is voor de verkoop.
27 dec 2023 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over een woning en een bestaande eigenwoningschuld naar box 3 en weer terug

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een schuld weer als bestaande eigenwoningschuld kwalificeert, als een belastingplichtige met een eigen woning en een bestaande eigenwoningschuld na 31 december 2012 naar een huurwoning verhuist en vervolgens na een aantal jaren de oude woning weer als hoofdverblijf gaat gebruiken.
27 dec 2023 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over de bestaande eigenwoningschuld bij een schuld voor de nieuwe woning

Ter info, overbodig standpunt
De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een belastingplichtige met een eigen woning en een bestaande eigenwoningschuld de schuld die hij voor de aankoop van een nieuwe woning aangaat, kan aanmerken als een bestaande eigenwoningschuld.
20 dec 2023 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over overdrachtsbelasting

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of ter zake van het vestigen van een opstalrecht overdrachtsbelasting verschuldigd is als daarvoor geen tegenprestatie of retributie verschuldigd is.
15 dec 2023 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over aftrekbaarheid van bemiddelingskosten bij een direct ingaande lijfrente

Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde standpunt KG:070:2023:7 van de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting is onder meer de vraag opgekomen of de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige ook aftrekbaar zijn als de aanbieder wel een online kennis- en ervaringstoets aanbiedt maar de belastingplichtige hiervan geen gebruik maakt.
8 dec 2023 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over de aflossing van een leningdeel dat behoort tot de bestaande eigenwoningschuld

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of de gehele aflossing van één enkel leningdeel dat behoort tot de bestaande eigenwoningschuld leidt tot het stuiten van de 30-jaarstermijn met betrekking tot de aftrekbare kosten eigen woning.
8 dec 2023 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over fiscale partners die ieder een ander hoofdverblijf hebben

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of fiscale partners die niet duurzaam gescheiden leven en die twee woningen in eigendom hebben, waarbij ieder een andere woning als hoofdverblijf heeft, beiden in hun aangifte inkomstenbelasting hun woning als hoofdverblijf kunnen aanmerken.
Getoond 1 tot 10 van 141. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.