Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
17 nov 2023 Nieuws

Onderzoeksrapportage ‘Waar knelt de WW?’

Een totaaloverzicht van knelpunten die in de WW worden ervaren, was er tot op heden nog niet. Dit overzicht is nodig om van daaruit samenhangend te kunnen werken aan verbeteringen in het WW-proces.
5 mrt 2019 Nieuws

Werkmap en Mijn UWV: verander uw inlogmethode

Inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord gaat verdwijnen. Vanaf 15 mei 2019 heeft u uw telefoon nodig bij het inloggen. Wees er op tijd bij en regel het nu! Dat meldt het UWV.
8 dec 2017 Nieuws

Besluit eindconversie WW

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is per 1 juli 2015 in de Werkloosheidswet (WW) voor alle nieuwe WW-uitkeringen inkomensverrekening ingevoerd. Dit betekent dat met ingang van genoemde datum niet langer de gewerkte uren met de WW-uitkering worden verrekend, maar het inkomen dat met het werk wordt verdiend.
22 mrt 2017 Nieuws

HBO-CAO: Langer recht op een hogere uitkering

De aanpassing van de werkloosheidsregeling in de cao-hbo was nodig na een aantal wetswijzigingen. De Vereniging Hogescholen en de vakbonden hebben afgesproken dat de verkorting van de duur van de WW naar twee jaar niet geldt voor werknemers in het hbo: zij kunnen drie jaar een uitkering krijgen.

Redactie Fintool: Met dit bericht beogen wij te benadrukken dat bij de adviesrapporten ook ingezoomd dient te worden op de CAO van de desbetreffende relatie(s). Immers, het WW scenario kan daarbij afwijken van het wettelijke scenario.
10 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen bovenwettelijke aanvullingen op de WW

Minister L.F. Asscher heeft uitgebreid antwoorden gegeven op Kamervragen over het bericht dat het bedrijf Raet de bovenwettelijke aanvullingen op de WW gaat uitvoeren.
1 feb 2016 Nieuws

UWV: Negatief fondsvermogen, wel lagere uitkeringslasten

Het financiële tekort in de uitkeringsfondsen is in 2015 toegenomen van 8,8 naar 10,1 miljard euro als gevolg van niet-lastendekkende premies. Het tekort doet zich vooral voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds, waaruit de WW-uitkering na een half jaar werkloosheid wordt gefinancierd. UWV verwacht dat het tekort dit jaar voor het eerst sinds 2008 weer zal afnemen, tot 9,6 miljard euro. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.
2 sep 2014 Nieuws

Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2015

In een uitgebreide nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 zijn diverse onderdelen aangepast. O.a. wordt ingegaan op de transitievergoeding en op een omissie in de aanspraak op een WW uitkering, waarbij een werknemer boven het maximumdagloon inkomen heeft genoten.
23 jan 2014 Nieuws

Auto van de zaak met bijtelling?

Stel uw relatie heeft een auto van de zaak met een bijtelling en u geeft (hypotheek)advies over de WIA en WW aanspraken.
De bijtelling geldt sinds 1 januari 2013 vanwege de 'Wet uniformering loonbegrip' ook voor de werknemersverzekeringen WW, ZW en WAO/WIA). Dit kan dan verschillende consequenties hebben.
31 okt 2012 Nieuws

Flinke versobering WW rechten

In het regeerakkoord zijn diverse maatregelen opgenomen voor versobering van de WW aanspraken. Ook wordt een 'transitiebudget' ingevoerd.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.