Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
1 mei 2024 Nieuws

Overbruggingshypotheek op 50% van een pand?

De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende (zorg)verplichtingen, omdat hij de consument niet (tijdig) heeft geïnformeerd dat zijn ex-partner diende mee te tekenen voor de overbruggingshypotheek.
29 sep 2023 Nieuws

Derdenrekening notaris in het rechtsherstel box 3

De Kennisgroep Inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze een geldbedrag dat tijdelijk op een derdenrekening van een notaris is gestald, wordt behandeld in het rechtsherstel box 3.
9 aug 2021 Nieuws

Beroepsfout makelaar

Een koper heeft niet (tijdig) een bankgarantie gesteld. De verkopende makelaar heeft de koper in gebreke gesteld en gewezen op het ontbreken van de bankgarantie. In de ingebrekestelling heeft de makelaar geen termijn van 8 dagen opgenomen. De verkopende partij stelt de makelaar aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet juist inroepen van de ingebrekestelling.
15 jul 2021 Nieuws

Bankgaranties via HDN per 15 juli

Vanaf vandaag is het mogelijk via HDN bankgaranties aan te vragen bij Nationale Waarborg. In samenwerking met Accelerate is het bericht ontwikkeld en dit betekent dat gebruikers direct vanuit Accelerate een bankgarantie kunnen aanvragen en de benodigde stukken kunnen aanleveren. Geeft Nationale Waarborg akkoord, dan wordt de gestelde bankgarantie ook weer via HDN teruggestuurd. Dit betekent meer snelheid en gemak voor klanten en adviseurs.
20 aug 2020 Nieuws

Adviseur heeft financieringsvoorbehoud niet ingeroepen

Een koper heeft een pand in Amsterdam gekocht voor 6,3 miljoen euro. In de koopovereenkomst is opgenomen dat hij een bankgarantie of waarborgsom moet verstrekken. Dit heeft hij niet gedaan, omdat hij dacht dat zijn adviseur, die hem tijdens deze koop begeleidde, tijdig een beroep had gedaan op het financieringsvoorbehoud.
6 mrt 2020 Nieuws

Beroep op financieringsvoorbehoud (Hoger beroep kort geding)

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt nader invulling gegeven aan de uitleg van wat ‘schriftelijk en gedocumenteerd’ inhoudt en hoe ver dat strekt.
23 aug 2019 Nieuws

Bij verlenging financieringsvoorbehoud sprake van dwaling?

Tussen partijen is een koopovereenkomst gesloten met een ontbindende voorwaarde (financieringsvoorbehoud), geldend tot een bepaalde datum. Aspirant-kopers hebben tweemaal om uitstel verzocht vanwege het financieringsvoorbehoud. Verkopers hebben dat tweemaal geaccepteerd.
12 aug 2019 Nieuws

Financieringsvoorbehoud te laat ingeroepen

Een aspirant koper doet te laat een beroep op het financieringsvoorbehoud. De verkoper claimt de terstond opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom van € 32.500. In geschil is of de koper een beroep kan doen op de ontbindende voorwaarde en of de boete anders gematigd kan worden.
8 mrt 2018 Nieuws

Uitstel bankgarantie is nog geen beroep financieringsvoorbehoud

Rechtbank Rotterdam heeft een uitspraak gedaan over de contractuele boete van 10% vanwege het niet afnemen van de aangekochte woning. In goed overleg is de datum van het stellen van de bankgarantie verschoven.
7 feb 2018 Nieuws

Geschillencommissie: 2 uit 3 codes geschrapt

In een uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie zijn 2 van de 3 codes geschrapt. Onder andere doordat de deelnemer niet de juiste werkwijze in acht heeft genomen.
Getoond 1 tot 10 van 20. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.