Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
28 feb 2022 Nieuws

Kamervragen over woningbouwopgave en bevorderen van betaalbaarheid

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over onder meer de woningbouwopgave en het bevorderen van betaalbaarheid.
16 dec 2021 Nieuws

Geen Zilvervlootsparen en bouwsparen

Minister W.B. Hoekstra heeft de Tweede Kamer geinformeerd als gevolg van een eerdere motie 'bouwsparen' en een schriftelijk overleg Bouwsparen.
18 mrt 2021 Nieuws

Toch verkenning bouwsparen

Een motie voor een onderzoek naar bouwsparen is vorige week aangenomen door de Tweede Kamer.
18 mrt 2021 Nieuws

Onderzoeksrapport 'Bouwsparen'

De TU Delft (OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving, Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft een onderzoek gedaan naar 'bouwsparen'. Bouwsparen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een structurele overgang van een op lenen naar een op (meer) sparen gericht financieringssysteem voor de koopsector. Dit geldt met name als de overheid sparen voor de eigen woning stimuleert, bijvoorbeeld via een premie.
18 mrt 2021 Nieuws

Rapportage inventarisatie bouwsparen

In het rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de vorm en mate waarin faciliteiten voor sparen voor de eigen woning in verschillende landen voorkomen. Voor Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen (landen die een – variant van een - traditioneel bouwspaarsysteem kennen of kenden) wordt een meer gedetailleerde beschrijving gegeven. Ook wordt de historische ontwikkeling geschetst van bouwsparen in verschillende landen, waaronder Nederland.
15 feb 2021 Nieuws

Kamerbrief verkenning bouwsparen Nederlandse markt

Minister Hoekstra heeft naar aanleiding van een eerdere toezegging de uitkomsten van zijn verkenning naar de (on)mogelijkheden voor bouwsparen in de context van de Nederlandse woningmarkt aan de Tweede Kamer toegezonden.
16 sep 2019 Nieuws

De meerwaarde van de eigen woning

De rijksoverheid dreigt de strijd tegen de woningnood te verliezen. Om niet te belanden in een achterhoedegevecht is het cruciaal om snel een trits van maatregelen in te voeren. Peter Boelhouwer en Karel Schiffer concluderen dit in het essay ‘De meerwaarde van de eigen woning: geef starters een kans’ dat zij in opdracht van NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers hebben geschreven.
10 mrt 2017 Nieuws

Koopwoningen: zeer betaalbaar, maar nauwelijks meer te financieren

De betaalbaarheid van koopwoningen is zeer gunstig en in de afgelopen jaren ook sterk verbeterd. Door de gedaalde rente zijn de woonlasten voor kopers zelfs in drukgebieden zeer gunstig. De financierbaarheid van de koopwoning staat echter van alle kanten onder druk. Met name de starters betalen de prijs van strenge inkomensnormen die geen rekening houden met normale loopbaanperspectieven en met de eis om steeds meer eigen geld te moeten investeren in de woning. De positie van de starter op de hypotheekmarkt is met eenvoudige maatregelen te verbeteren, maar deze komen niet of nauwelijks aan bod in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.
Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de verschenen studie ‘Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode’, een verkenning van beleidsmaatregelen aan de hand van verkiezingsprogramma’s
13 okt 2016 Nieuws

Samenleving en financiële sector in evenwicht

De onderhandelingspositie van afnemers van financiële diensten ten opzichte van de verkopende partij moet worden versterkt. De huidige stappen naar een betere onafhankelijke informatieverstrekking en advisering zijn toe te juichen, maar hebben een beperkte effectiviteit, stelt WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) in haar rapport.
9 jan 2013 Kennis

Vragen en antwoorden Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Naar aanleiding van diverse vragen van de leden van de fracties van de VVD, de PvdA , de SP en GroenLinks zijn door Blok antwoorden gegeven. Er wordt ingegaan op een rekenvoorbeeld ingeval van scheiding, wordt over een 'basishypotheek' gesproken en pleit het Verbond voor 'bouwsparen voor starters'.
Getoond 1 tot 10 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.