Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
1 jul 2024 Nieuws

Aangepast Rapport Alimentatienormen 2024 (juli)

In deze versie van de bijlage (juli 2024) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd.
18 sep 2023 Nieuws

Verschuldigde kinderalimentatie

Verschuldigde kinderalimentatie moet voortaan eerder betaald worden bij het aflossen van schulden. Zo krijgen ouders die recht hebben op kinderalimentatie meer en eerder geld om voor de kinderen te zorgen.
8 jun 2022 Nieuws

Besluit uitvoering kinderbijslag

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag voor een kind dat niet tot het huishouden behoort, dient de verzekerde het betreffende kind te onderhouden. Daartoe is een minimumbedrag per kwartaal bepaald.
15 jan 2021 Nieuws

Kamervragen over de kinderalimentatie

Minister S. Dekker gaf antwoord op Kamervragen over de kinderalimentatie.
12 jan 2021 Nieuws

Extra inzet voor rechtshulp bij echtscheiding

De vernieuwingen in de rechtsbijstand beginnen zichtbaar te worden, zo schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Zo heeft de dienstverlening aan rechtzoekenden een impuls gekregen. Verder is het beroep dat wordt gedaan op gesubsidieerde rechtsbijstand gedaald.
1 mrt 2019 Nieuws

Preferentie vordering kinderalimentatie

In een Kamerbrief schetst minister S. Dekker de voor- en nadelen van het preferent maken van de kinderalimentatievordering. Als de betaling van kinderalimentatie uitblijft, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) op verzoek van de alimentatiegerechtigde ouder de kinderalimentatie innen.
21 mrt 2018 Nieuws

Inkomsten zonnepanelen van invloed op alimentatie?

De Rechtbank Overijssel heeft zich over de vraag gebogen of inkomsten wegens terugleveren stroom door zonnepanelen het inkomen verhogen bij de bepaling van (kinder)alimentatie.
9 sep 2016 Nieuws

Raad van State kritisch over initiatiefsvoorstel aanpassing stelsel kinderalimentatie / partneralimentatie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Recourt en van Oosten tot herziening van het stelsel van kinderalimentatie.
7 sep 2016 Nieuws

Divorce Challenge moet kinderen beschermen bij scheiding

Minister van der Steur heeft dinsdag 6 september de Divorce Challenge gestart door de website www.divorcechallenge.nl te lanceren. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit door mensen uit te nodigen goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen via de website.
23 feb 2016 Nieuws

Kamerbrief over eerdere uitspraak HR prejudiciële vragen kinderalimentatie

In een Kamerbrief gaat minister L.F. Asscher uitgebreid in op de uitspraak van de Hoge Raad inzake prejudiciële vragen over toerekening van kindgebonden budget bij vaststelling van kinderalimentatie. Ook wordt aan de hand van een aantal voorbeelden de uitwerking vaststelling alimentatie uitgewerkt.
Getoond 1 tot 10 van 19. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.