Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
5 apr 2023 Nieuws

Inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2022-II

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2022-II en van artikel I, onderdeel LL, van de Wijzigingswet financiële markten 2022.
27 jan 2023 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2022

Dit besluit maakt deel uit van de in beginsel jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. In deze cyclus worden kleinere onderwerpen opgenomen die geen separaat besluit rechtvaardigen. Met dit verzamelbesluit worden wijzigingen aangebracht in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit gereglementeerde markten Wft (Bgm), alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.
18 jul 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2022 (internetconsultatie)

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs), alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.
11 jul 2022 Nieuws

Rekening met afgescheiden vermogen

Op 7 juli 2022 is de Wijzigingswet Financiële Markten 2022 in werking getreden. Onderdeel van deze Wijzigingswet is introductie van de rekening met afgescheiden vermogen.
1 jun 2022 Nieuws

Wijzigingswet financiële markten 2022

Minister Kaag stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022).
1 jun 2022 Nieuws

Wijzigingswet financiële markten 2022 (Eerste Kamer akkoord)

Dit voorstel is een verzamelwetsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van een in beginsel jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten.
26 okt 2021 Nieuws

Wijzigingswet financiële markten 2022

Minister Hoekstra stuurde het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022) in.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.