Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
31 mei 2023 Nieuws

Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers (internetconsultatie)

De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers in te beperken. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022.
14 sep 2022 Nieuws

Kamervragen over het UBO-register

Minister Kaag gaf antwoord op vragen over het bericht 'Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO'.
11 jul 2022 Nieuws

Kamervragen over stand van zaken UBO-register

Minister Kaag gaf antwoord op vragen over de stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register).
19 apr 2022 Nieuws

Stand van zaken invoering UBO-register

Minister Kaag informeerde de Tweede Kamerover de stand van zaken van de invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register).
28 mrt 2022 Nieuws

Kamervragen over UBO-register

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen over het UBO-register. Naar verwachting heeft de helft van de relevante bedrijven de UBO-registratie (nog) niet ingediend voor de deadline (27 maart 2022).
22 mrt 2022 Nieuws

Kamervragen UBO-register

Minister Kaag heeft antwoord gegeven op diverse kamervragen over het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner).
21 okt 2020 Nieuws

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast.
6 okt 2020 Nieuws

Invoering UBO

Dit besluit strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels «ultimate beneficial owner», afgekort UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.
8 jul 2020 Nieuws

UBO-register

Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO's gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.
24 jun 2020 Nieuws

Wetsvoorstel UBO-registratie aangenomen

Dinsdag 23 juni 2020 stemde de Eerste Kamer over twee wetsvoorstellen waarover een week eerder gedebatteerd was. Het betreft het wetsvoorstel Straffen en beschermen en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Beide wetsvoorstellen zijn aangenomen.
Getoond 1 tot 10 van 12. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.