Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
11 jul 2022 Nieuws

Rekening met afgescheiden vermogen

Op 7 juli 2022 is de Wijzigingswet Financiële Markten 2022 in werking getreden. Onderdeel van deze Wijzigingswet is introductie van de rekening met afgescheiden vermogen.
13 jan 2020 Nieuws

Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gewijzigd als gevolg van enkele technische aanpassingen.
22 dec 2017 Nieuws

AFM wijzigt Nrgfo Wft

In de zomer van 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) geconsulteerd. De daarin voorgestelde wijzigingen hangen onder meer samen met de inwerkingtreding van de Europese PRIIPs-verordening (de Verordening). In aanvulling op deze wijzigingen vindt er ook een aantal technische aanpassingen plaats in de Nrgfo.
23 mei 2017 Nieuws

AFM consulteert wijzigingen van Nrgfo

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert wijzigingen van de ‘Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen’ (Nrgfo). De wijzigingen hangen onder meer samen met de inwerkingtreding van de Europese PRIIP’s verordening (de Verordening). In aanvulling op deze wijzigingen vinden er ook een aantal technische aanpassingen plaats in de Nrgfo.
27 dec 2016 Nieuws

Wijzigingen vermogensscheiding in Nrgfo Wft

Per 1 februari 2017 treden wijzigingen in werking op het gebied van vermogensscheiding. Vanaf dat moment wordt het voor beleggingsondernemingen zonder bankvergunning mogelijk vermogensscheiding te realiseren door middel van Wge-conforme bewaring.
12 jul 2016 Nieuws

AFM consulteert opnieuw wijzigingen Nrgfo Wft

In februari 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een consultatieronde gehouden over voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de vereisten voor vermogensscheiding. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties heeft de AFM besloten dat de beleggersgiro als bewaarinstelling kan blijven bestaan. De voorwaarden voor de beleggersgiro en de benaming worden wel aangepast. Hiervoor wordt een nieuwe consultatie gehouden.
3 jun 2016 Nieuws

AFM wijzigt Nrgfo

In januari 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) geconsulteerd. Op de consultatie die van 14 januari tot en met 24 februari 2016 duurde, zijn door de AFM drie reacties ontvangen.

De aanpassing treedt in werking op 1 juli 2016 en betreft drie onderdelen.
26 feb 2016 Nieuws

AFM wijzigt Nrgfo Wft na consultatieronde

In de zomer van 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) geconsulteerd. Op de consultatie die van 7 juli tot en met 21 augustus 2015 duurde, zijn door de AFM 7 reacties ontvangen. De aanpassing treedt in werking op 1 april 2016.
3 feb 2016 Nieuws

AFM consulteert wijzigingen Nrgfo Wft over vermogensscheiding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van plan wijzigingen aan te brengen in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) als het gaat om vermogensscheiding. Graag consulteert de AFM marktpartijen hierover. De consultatie loopt tot en met 29 februari.
15 jan 2016 Nieuws

AFM consulteert drie wijzigingen Nrgfo

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert wijzigingen van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). De wijzigingen betreffen drie onderdelen, namelijk regels voor de vrijstellingsvermelding, kredietwaarschuwing en risico-indicator in digitale media, regels over de risico-indicator in reclame-uitingen en regels over het activeren van klanten met beleggingsverzekeringen.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.