Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
23 aug 2023 Nieuws

Fiscale verzamelwet 2025 (internetconsultatie)

Het betreft hier een verzamelwetsvoorstel, de Fiscale verzamelwet 2025. Hierin is een aantal maatregelen opgenomen die zien op de directe belastingen, de indirecte belastingen, de douane, toeslagen, het formeel belastingrecht en het invorderingsrecht.
5 jul 2023 Nieuws

Wettelijke termijn bij overlijden begunstigde

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft een vraag beantwoord over toepassing van de geldende wettelijke termijn in de situatie dat de begunstigde voor de uitkering bij leven ná de expiratiedatum maar binnen de wettelijke termijn bij leven komt te overlijden.
3 jul 2023 Nieuws

Standpunt over omzetten ingegane levenslange lijfrente in eigen beheer

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of het mogelijk is om een levenslange lijfrente bij de eigen BV om te zetten in een tijdelijke lijfrente wanneer de gerechtigde reeds vijf jaar ouder is dan de AOW-leeftijd. Met dit standpunt wordt het standpunt KG:070:2022:18 ingetrokken.
26 apr 2023 Nieuws

Standpunt over overschrijding wettelijke termijn en uiterlijk tijdstip ingaan uitkeringen tijdelijke oudedagslijfrente

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of het mogelijk is de termijnen van een uitkerende lijfrente te laten vaststellen op 1 januari van het jaar, volgend op het jaar waarin de wettelijke termijn op 31 december wordt overschreden.
26 apr 2023 Nieuws

Genieter van termijnen uit lijfrenterekening/lijfrentebeleggingsrecht overlijdt voordat eerste termijn is uitgekeerd

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of een recht op een ingegane reeks termijnen uit een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht overgaat op de erfgenamen van de genieter wanneer de uitbetaling van de eerste termijn aan de genieter op het moment van zijn overlijden nog niet heeft plaatsgevonden.
24 feb 2023 Nieuws

Mededeling over toepassen hardheidsclausule

Een ouder is een lijfrenteverzekering aangegaan voor zijn invalide kind om te voorzien in zijn levensonderhoud als hij dat niet meer kan. De lijfrenteverzekering is een verzekering voor een meerderjarig invalide kind (hierna wordt deze verzekering aangehaald als MIK).
14 mrt 2022 Kennis

Vragen en antwoorden lijfrenten

Zie update maart 2022
Als download is een handzaam overzicht van vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en over lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten beschikbaar. Het is een update van de eerdere versie uit januari 2020.
23 dec 2021 Nieuws

ODV-termijnen aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct?

De Belastingdienst heeft de vraag of één van de erfgenamen een geërfd recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct beantwoord.
8 jul 2021 Nieuws

Premievrijmaking lijfrente en bijstandsuitkering (zorgplicht)

De consument klaagt dat de tussenpersoon in 2018 zijn zorgplicht heeft geschonden door haar niet te informeren over de gevolgen van premievrijmaking van de lijfrente-verzekering voor een eventuele bijstandsuitkering.
15 apr 2019 Nieuws

Wees volledig in advisering (oud regime) lijfrentes

Een adviseur heeft verzuimd om schriftelijk vast te leggen dat Consument was geïnformeerd over de verschillende aanwendingsmogelijkheden van het lijfrentekapitaal, waaronder de constructie waarbij het fiscale regime van vóór 1992 behouden kon worden.
Getoond 1 tot 10 van 28. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.