Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 apr 2024 Nieuws

Kamervragen over berichten over mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen

Minister Harbers gaf antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Vitens: mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen' en 'Al tientallen bedrijven krijgen geen aansluiting op drinkwater'.
3 apr 2024 Nieuws

Gevolgklassen

Wanneer u wilt gaan bouwen moet u nu in veel gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat dit veranderen.
22 mrt 2024 Nieuws

Sneller een nieuwbouwwoning

Nederland heeft bijna een miljoen woningen nodig tussen 2022 en 2031. Dit gaat niet vanzelf. Daarom versterkt de overheid de regie op de volkshuisvesting. Ook is gestart met het versnellen van processen en procedures in de woningbouw. Vooral in de planfase is tijdwinst te behalen om sneller woningen te kunnen bouwen. Om te zorgen dat sneller wordt vergund wat gebouwd kan worden en sneller wordt gebouwd wat vergund is.
22 mrt 2024 Nieuws

Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden beter en sneller kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie we gaan bouwen. Het Rijk, provincies en gemeenten kunnen zo de regie hernemen op de volkshuisvesting en de woningbouwopgave in het bijzonder.
4 mrt 2024 Nieuws

Salderen rente op een nieuwbouwdepot

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een belastingplichtige met een nieuwbouwdepot de betaalde rente gedurende de eerste zes maanden volledig mag aftrekken en deze dus niet hoeft te salderen met de op het nieuwbouwdepot ontvangen rente.
15 jan 2024 Nieuws

Verkoop nieuwbouwwoningen Q3-2023

In het derde kwartaal van 2023 werden er ruim 3,8 duizend nieuwbouwwoningen verkocht, bijna 30 procent minder dan een jaar eerder. De transactieprijs van nieuwbouwwoningen was 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. De huizenprijzen van zowel bestaande als nieuwbouwwoningen samen lagen 3,8 procent lager. Hiermee behoort Nederland tot de 10 landen waar de huizenprijzen in het derde kwartaal lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.
12 jan 2024 Nieuws

Tijdelijk afwijkende toetsing bij regulier meerwerk bij een energiezuinige nieuwbouwwoning

NHG heeft op haar website het volgende bericht geplaatst:

Als je in januari 2024 de kosten van een nieuwbouwwoning met een A++++ label wil toetsen aan de NHG-grens, is het volgende goed om te weten.
6 okt 2023 Nieuws

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen gehalveerd

In het tweede kwartaal van 2023 waren er ruim de helft minder transacties op de markt voor nieuwbouwkoopwoningen dan een jaar eerder. Dit is de grootste daling sinds de start van de meting in 2015. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.
12 jul 2023 Nieuws

Wkb ook voor verbouwingen per 1 januari 2024 van kracht

De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen van grondgebouwen bouwwerken, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden (gevolgklasse 1). De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken.
30 jun 2023 Nieuws

Vervolgaanpak vakantieparken

Minister Hugo de Jonge kondigt een langjarige aanpak voor vakantieparken aan. Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken is onderdeel van deze aanpak. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat tenminste 60 parken voor permanente bewoning in aanmerking komen.
Getoond 1 tot 10 van 198. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.