Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
12 mrt 2020 Nieuws

Beroep op schenkvrijstelling bij kwijtschelding schuld

Belanghebbende heeft in 2016 een schenking van haar tante ontvangen. Deze schenking is door de inspecteur met 30% (tariefgroep II) schenkbelasting belast. Belanghebbendes stelling dat op grond van artikel 14 EVRM de schenking met 10% (tariefgroep I) belast dient te worden, wordt door het Hof verworpen.
23 jun 2016 Nieuws

Ongehuwd samenwonend en kind(eren)?

Het Gerechtshof heeft een uitspraak gedaan inzake een geschil of de partner van erflater als mede-erfgenaam van belanghebbende moet worden beschouwd en aan belanghebbende slechts voor de helft van de verkrijging de aanslag erfbelasting moet worden opgelegd.
25 nov 2013 Nieuws

Staatssecretaris Weekers van Financiën tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag (22/11/2013) in proefprocedures beslist dat de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Door deze beslissing van de Hoge Raad blijven alle aanslagen die onder de massaal bezwaar regeling vallen gewoon in stand. De regeling geldt voor alle aanslagen erf- en schenkbelasting die op 23 oktober 2012 nog niet onherroepelijk vast stonden en alle sindsdien opgelegde aanslagen.
29 jul 2013 Nieuws

Succesvol verweer tegen hoogte successierecht. (Mondelinge afspraak over bewoning leidt tot vermindering aanslag)

Uitspraak van de Hoge Raad, in een zaak waarin bezwaar werd gemaakt tegen de hoogte van te betalen successierecht.
14 mei 2013 Nieuws

Nalatenschappen in Europa?

Van 27 landen zijn de volgende erfrecht vragen (lokaal) beantwoord:
19 apr 2013 Nieuws

Successiewet discrimineert niet

De belastingrechter heeft in hoger beroep de Belastingdienst in het gelijk gesteld in een erfbelastingzaak. De vraag die hierbij centraal stond was: discrimineert de Nederlandse Successiewet als het gaat om het onderscheid in erfbelasting over privévermogen en die op ondernemingsvermogen. De belanghebbende erfgenaam in deze zaak vond van wel. De rechter in Breda gaf hem eerder gelijk. Het hof heeft beslist dat van discriminatie geen sprake is. In deze uitspraak gaat het om een boerderij, maar de impact van deze uitspraak had veel groter kunnen zijn voor het MKB, vandaar dat er toch grote belangstelling was voor dit proces.
12 mrt 2013 Nieuws

Meer bescherming voor erfgenamen tegen onbekende schulden uit erfenis

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt erfgenamen tegemoet die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.