Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
2 apr 2020 Nieuws

'Glazen bol' HDN prognose

In de huidige huizenmarkt overstijgt de vraag het aanbod nog altijd. Er is nog steeds een tekort aan woningen en de rente is laag. De verwachting is dat de groei van de hypotheekmarkt aanhoudt tot medio april en dat de markt daarna terugzakt.
30 jan 2020 Nieuws

Onderzoek naar de hypotheekmarkt in Nederland, Duitsland en België

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer een brief met het resultaat van een onderzoek naar de hypotheekmarkt in Nederland, Duitsland en België gestuurd.

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een vraag van een Kamerlid of hij inzicht kon verstrekken in de hypotheekrentes in de ons omringende landen en hoe daar het afsluiten, vervroegd aflossen en vervroegd oversluiten is geregeld.
3 okt 2019 Nieuws

Sterke toename van het aantal oversluiters op de hypotheekmarkt

Het aantal hypotheekaanvragen steeg met 11% in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit heeft met name te maken met de groep oversluiters (+23%).
20 apr 2017 Nieuws

ESB Dossier ‘Lenen om te wonen’

Op initiatief van het WEW ontwikkelde ESB het dossier ‘Lenen om te wonen’. Tijdens het Economencafé van ESB op 13 april deelden experts hun perspectieven op de hypotheekmarkt en werd het dossier gepresenteerd.
29 sep 2015 Nieuws

Verkenning HDN Databestand, actualiteit hypotheekmarkt 2009-2011

Begin dit jaar heeft het Hypotheken Data Netwerk (HDN) haar HDN Index data aan onderzoeksinstituut OTB ter beschikking gesteld voor verdergaand wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkelingen op hypotheekmarkt. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport..
19 jun 2014 Nieuws

NVB legt in Engelstalige paper Nederlandse hypotheekmarkt uit

In een Engelstalige paper legt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) uit dat Nederland voor het financieren van de hypotheken voor een belangrijk deel afhankelijk is van buitenlandse investeerders. Het spaargeld bij Nederlandse banken is niet toereikend om aan de totale binnenlandse behoefte te voldoen. Volgens de NVB was eind 2012 circa 100 miljard spaargeld tekort.
21 okt 2013 Nieuws

Eindrapport van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen beschikbaar

De Tweede Kamer heeft de tijdelijke commissie Huizenprijzen opdracht gegeven te onderzoeken hoe prijzen en kosten van woningen in Nederland tot stand komen en wat de oorzaken zijn voor het (eventueel) uiteenlopen van kosten en prijzen. De commissie heeft daarbij vooral bekeken welke factoren en actoren hebben bijgedragen aan prijs- en kostenontwikkelingen. De commissie kijkt terug op de periode 1995–2012, trekt conclusies en doet aanbevelingen voor de toekomst. De commissie oordeelt dus niet over het woningmarktbeleid van het huidige kabinet, al kunnen de aanbevelingen die de commissie doet daarvoor wel van belang zijn.
2 mei 2013 Nieuws

HDN: stijging hypotheekaanvragen april zet door

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) bericht dat in april een verdere stijging geconstateerd is in het aantal hypotheekaanvragen welke via haar infrastructuur tussen adviseurs en aanbieders zijn uitgewisseld. In 2013 neemt het aantal aanvragen per maand gestaag toe, van circa 8.000 aanvragen in januari tot een kleine 11.000 in april. 'De stijging is licht, maar zet wel door’, zegt Dorine van Basten, directeur HDN.
11 apr 2013 Nieuws

Brussel noemt aanpak hypotheekrenteaftrek goede stap

Brussel blijft zich wel zorgen maken over de Nederlandse huizenmarkt. De commissie maakt er dan ook geen geheim van dat zij er voorstander van is om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. De maatregelen die het kabinet wil nemen zijn "een goede stap". Dit schrijft de Europese Commissie in een uitgebrachte analyse (zie link voor volledige rapport).
8 apr 2013 Nieuws

Huizenprijzen onder druk volgens SER

De Nederlandse economie heeft een sterke uitgangspositie. Desondanks doet Nederland het nu slechter dan omringende landen. Ons land heeft last van negatieve wisselwerkingen tussen de woningmarkt, het bankwezen en het pensioenstelsel. Een samenhangende aanpak van de woningmarkt, het bankwezen en de pensioensector zal de Nederlandse economie in stabieler vaarwater brengen, stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). Dalende huizenprijzen: het risico van een negatieve spiraal..
Getoond 1 tot 10 van 127. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.