Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Structuur loon- en inkomstenbelasting

1 tot 10 van 1271.
5 jun 2023 Nieuws

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2024

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
19 mei 2023 Nieuws

Actualisering van de woonlandfactoren voor het kalenderjaar 2024

Met deze wijzigingsregeling wordt de bijlage bij de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 (hierna: de regeling), bedoeld in artikel 1 van die regeling, vervangen door de bijlage bij deze wijzigingsregeling. De bijlage bevat de geactualiseerde woonlandfactoren.
12 mei 2023 Nieuws

Verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 april 2023

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting).
9 mei 2023 Nieuws

Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2024

In de vorige beleids- en uitvoeringsagenda heb ik (staatssecretaris Marnix L.A. van Rij) aangegeven een visie op de eigenwoningregeling te willen te ontwikkelen. Ik wil in deze visie inzichtelijk maken wat de bevindingen van het onderzoek naar de fiscale regelingen, de beleidsdoorlichting Woningmarkt en de reeds bestaande onderzoeken in samenhang betekenen. Ik streef ernaar om mijn visie in de loop van 2024 aan uw Kamer te doen toekomen.
3 mei 2023 Nieuws

Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het voorstel van de wet tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag).
3 mei 2023 Nieuws

Vermijden van dubbele belasting

Dit beleidsbesluit is een actualisering van het besluit van 18 juli 2008 en bevat het beleid over de vermindering tot het vermijden van dubbele belasting onder de toepassing van de belastingverdragen, het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en andere regelingen ter vermijding van dubbele belasting. In dit besluit zijn beleidswijzigingen aangebracht, nieuwe beleidsbeslissingen opgenomen en standpunten verduidelijkt.
1 mei 2023 Nieuws

Voorjaarsnota 2023

Minister Kaag stuurde de Voorjaarsnota 2023 naar de Tweede Kamer. Hieronder een selectie uit de 232 pagina's.
1 mei 2023 Nieuws

Nabestaandenmachtiging biedt meer gemak

Sinds februari 2023 is het mogelijk om online een nabestaandenmachtiging aan te vragen. Met deze machtiging regelen nabestaanden online de belastingzaken van een overledene. Zo’n 20.000 mensen maakten hiervan al gebruik om de aangifte inkomstenbelasting voor de overledene te doen.
26 apr 2023 Nieuws

Beleidsinformatiekaart 2023

Dit is een overzicht van de belastingtarieven.
19 apr 2023 Nieuws

Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Minister Van Gennip deelt de regeling voor de indexatie van het minimumloon per 1 juli 2023 met de Tweede Kamer.
Getoond 1 tot 10 van 1271. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.