Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Reacties

1 tot 10 van 9020.
13 mei 2024 Nieuws

Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie per 1 januari 2025 (internetconsultatie)

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd bij AMvB. Deze jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. Tevens regelt dit Besluit de inzet van de middelen voor 2025 voor het ingroeipad richting het nieuwe stelsel.
Edwin Zijdenbos CFP® 13 mei 2024
Dank voor uw bericht. Terechte opmerking. Aangepast.
Naomi Hoeneveld 13 mei 2024
Zijn de bedragen genoemd onder 2024 niet de bedragen van 2023? Ik mis hier de huidige bedragen van 10,25 / 9,12 en 7,53. Alvast bedankt voor uw reactie.
13 mrt 2024 Nieuws

Aftrek van advies- en afsluitkosten in verband met een nieuw rentecontract

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of de advies- en afsluitkosten die een geldverstrekker in rekening brengt in verband met het afsluiten of aanpassen van het rentecontract voor de eigenwoningschuld behoren tot de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning.
Edwin Zijdenbos CFP® 13 mrt 2024
@Van Oers, bij een gemengde schuld (box 1/ box 3) zijn de financieringskosten evenredig aftrekbaar. Dus enkel aandeel kosten dat betrekking heeft op box 1 schuld.
Edwin Zijdenbos CFP® 13 mrt 2024
@Poort, zie (toegevoegd) artikel https://www.fintool.nl/34807/aftrek-advieskosten-als-lening-niet-wordt.htm
René van Oers 13 mrt 2024
Geldt dit ook wanneer het feitelijk wel een eigen woning schuld (aankoop/verbetering) betreft maar vanuit een andere reden bijv. bijleenregeling of vrijw. keuze voor aflossingsvrij zonder overgangsrecht een box III lening betreft?
Rutger Poort 5 mrt 2024
En wanneer een klant niet rechtstreeks bij de geldverstrekker terecht kan, maar dit via zijn tussenpersoon regelt, zijn de kosten die de tussenpersoon dan evt. in rekening brengt ook aftrekbaar?
4 mrt 2024 Nieuws

Aftrekbaarheid rente bij een rentevastperiode die langer loopt dan de resterende looptijd

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of de hogere rente volledig onder de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning valt, als een belastingplichtige bij het verstrijken van de rentevastperiode van de lening het renteaanbod van de bank niet aanvaardt, maar kiest voor een rentevastperiode die langer is dan de resterende looptijd van zijn lening met een hoger rentepercentage.
Edwin Zijdenbos CFP® 4 mrt 2024
@Schipper - Mocht in de praktijk zo'n renteaftrek afgewezen worden, kan men een beroep doen op Fintool voor assistentie bij een bezwaarschrift. Zie ook DGB2010/921 besluit, paragraaf 9.6. Daar zie ik zelf wel ruimte voor de klant met 10 jaar in uw reactie. Als de geldverstrekker wel een 7-jaars rente aanbiedt, zal het standpunt van de belastingdienst weer wel zwaarder wegen, want relatie had een 'passend' alternatief. Maar praktisch vraag ik mij af hoe vaak het gebeurt. Temeer daar er het risico aanwezig is op het betalen van een vergoedingsrente.
Christiaan Schipper 4 mrt 2024
en wat als er geen andere rechten kunnen worden bepaald? in de situatie dat de restant looptijd bijvoorbeeld nog 7 jaar is en geldverstrekker geeft de keuze tussen 5 en 10 jaar vast, waarbij consument - obv zekerheid - kiest voor 10 jaar vast.. geldt hiervoor dan hetzelfde?
8 mei 2024 Nieuws

TRHK 2024 (2)

U kent ze vast wel, klanten die even om een indicatief maximaal te lenen bedrag vragen, want ze waren afgelopen weekend wat aan het surfen op internet met huisjes kijken. Uw voorzet: "Dat ligt aan het energielabel." zal de wenkbrauwen bij de consument al mogelijk doen fronsen.
Edwin Zijdenbos CFP® 10 jan 2024
De excelsheet wordt komende dinsdag op Fintool geplaatst. Nog de laatste puntjes op de i zetten.
Wijnand van Dam 10 jan 2024
En waar vind ik deze excelsheet?
15 jan 2013 Kennis

Imputatie vrijstellingen kapitaalverzekering

De vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning is een "life time vrijstelling". Dit geldt in beginsel vanaf 1-1-1992, de ingangsdatum van de Brede Herwaardering. Daarom komt een vrijstelling die onder dit regime is benut in mindering van de vrijstelling onder het regime van de IB 2001. En andersom. Dit heet "imputatieregeling".
Rene de Jonge 8 dec 2023
Mbt moment van imputatie mbt indexatie van de life time vrijstelling: cijfer 2023: 184.500): En stel dat deze agv indexatie in 2030 E 220.000 bedraagt. Voor Z keert in 2023 KEW 1 uit ad stel E 100.000. Is er dan optie A) op dat moment imputatie? en wordt de jaarlijkse indexering (indien deze van toepassing is) losgelaten op restant vrijstelling (in dit geval 84.500 welke na indexeren in 2030 stel E 105.000 bedraagt. En in 2030 keert KEW2 uit E 115.000. Dus dan E 10k boven vrijstelling. Of geldt optie B: in 2030 is algemene vrijstelling van dat moment bepalend? Dus in dit voorbeeld E 220.000 en hierop dan imputatie 100k (KEW1) en 115k (KEW 2), derhalve geen belaste uitkering.
28 nov 2023 Nieuws

Kladbloktoets 2024

Vanwege de aanpassingen 'V&N januari 2024 NHG' is het rekenmodel bijgewerkt.
Rutger van Roest 27 nov 2023
Bizar hoeveel impact een studielening nu heeft en ook vreemd dat er niet naar de draagkrachtberekening wordt gekeken, maar naar de wettelijke termijn. Mijn inschatting is dat 9 van de 10 studenten ineens geen studielening meer heeft bij een hypotheekaanvraag.
13 okt 2023 Nieuws

Kamerbrief over onderzoeksrapporten over financieel advies

Minister Kaag stuurde de Tweede Kamer haar reactie op 2 onderzoeksrapporten over financieel advies.
Rutger van Roest 13 okt 2023
Het rapport is gebaseerd op een erfenis van € 50.000,- aflossen op de hypotheek ja of nee. Er worden nadelen genoemd is het voorbeeld van de bank, zoals de bijleenregeling, het verkleinen van buffer, verlagen toeslagen. De echte problemen van het aflossen worden echter helemaal niet besproken. Wat bij een echtscheiding, wat bij het doorstromen naar een volgende woning (buffer voor dubbele lasten), hoe is je pensioen geregeld? Er wordt ook niet goed ingegaan op het eventuele doel van een klant door de aflossing. Waarom zou iemand af willen lossen, alleen omdat je een erfenis hebt gekregen? De verstandige keuze in dit voorbeeld ging vooral over het niet betalen van een boete terwijl je daar nou juist geen adviseur voor nodig hebt. rekenkundig rammelt het ook aardig. Een 15 jaars vaste rente vergelijken met een variabele spaarrente om te berekenen wat financieel aantrekkelijk is. Het begrip advies moet niet alleen uitgebreid worden in de beheerfase, maar in het algemeen. Ik weet niet zo goed wat ik van dit rapport moet denken... Wat is jullie mening?
25 aug 2023 Nieuws

Schuld bij de fiscale partner die daarna bij de bank wordt geherfinancierd

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een schuld, die bij de fiscale partner is aangegaan ter verwerving van de eigen woning en daardoor geen eigenwoningschuld is, door herfinanciering bij een bank kan worden aangemerkt als eigenwoningschuld.
Edwin Zijdenbos CFP® 25 aug 2023
Waar in de vraagstelling 'bank' staat, kan praktisch inderdaad ook 'derden' gelezen worden, zoals familie, BV, verzekeraar, pensioenfonds, etc. Mits dus niet fiscaal partner.
Reinier Gunneman 25 aug 2023
Wat mij opvalt is dat hier herfinanciering bij bank genoemd wordt ipv herfinanciering bij een niet fiscaal partner. Want daar gaat het toch juist om? De financiering van de eigen woning bij fiscaal partner is niet aftrekbaar. Door daarna elders, dus bank maar ook andere derden zijnde niet fiscale partners, her te financieren en te voldoen aan de vereisten voor ews, voldoet schuld daarna vanaf dat moment als ews. Toch?
24 jul 2023 Helpdesk

Alsnog draagplichtovereenkomst opstellen?

Relatie A (42 jaar) en B (39 jaar) waren in 2014 starters met koopwoning (Box 1 hypotheek annuïtair) . Relatie B kreeg in 2022 van ouders €50.000 schenking (voor aflossing box 1 schuld). A en B hebben geen samenlevingscontract, maar vonden het prima als de gezamenlijke schuld daalde. Er is voor 1 maart 2023 schenkaangifte 'verhoogde schenkvrijstelling eigen woning' gedaan. Gaat dit fiscaal goed?
Marc Couteaux 22 jul 2023
De vergelijking gaat mijns inziens mank. De probleemstelling van Wiebes en het opvolgend goedkeurend besluit ziet alleen op de situatie dat er een ongelijk eigen woning verleden was, wat in casu niet (gesteld) is. In casu is er geen gebruik gemaakt van de goedkeuring omdat dat niet nodig was en niet ging, omdat ze een gelijke start hadden. Bij het gebruik maken van de goedkeuring in het algemeen verdeel je je ongelijke verleden, maar dat heeft geen consequenties voor latere aflossingen. B had de 50K op zijn deel van de hypotheek kunnen aflossen, zodat hij nog een schuld van 40K heeft die in box 1 valt, terwijl die van A 90K blijft in box 1. Als de 50K afgelost is op beide delen, dan hebben zowel A en B een box 1 schuld van 65K. A heeft dan een schenking ontvangen van B, of houdt een box 3 schuld van 25K aan B. Dat kan je dan inderdaad het beste vastleggen. In casu kan B nooit een box 3 schuld krijgen door de schenking. Het ongewenste effect doet zich dus niet voor.
Edwin Zijdenbos CFP® 21 jul 2023
Beoogd is (..) het fiscale pijnpunt te benadrukken dat met de wettelijke regeling (schuld gemeenschappelijk ,communicerende vaten) en de schenkrecht (box 1 schuld aflossen B) er een 'ongewenst' effect ontstaat met box 3 schuld. Vergelijkbaar met de probleemstelling van Wiebes brief (14 april 2017) en opvolgende Goedkeurend besluit (januari 2018). De 'schenking' aan partner A kan voorkomen worden door de draagplichtovereenkomst, of door vorderingsrecht toe te passen (en jaarlijks binnen vrijstelling alsnog deze vordering af te bouwen).
Marc Couteaux 21 jul 2023
En het vrij te besteden bedrag van B indien daar niet eerder al een beroep op gedaan is.
Marc Couteaux 21 jul 2023
Ik vind het antwoord nogal ingewikkeld en is mijns inziens ook niet helemaal juist c.q. compleet. Er is 25K afgelost op de eigen schuld, en 25K op de schuld van de partner. Er kan dan inderdaad gebruik gemaakt worden van het vrij te besteden deel naast de verhoogde vrijstelling eigen woning in de aangifte van B. Niets verschuldigd. Daarnaast dient er nog een aangifte schenkbelasting gedaan te worden door partner A die 25K van B heeft gekregen. 25.000 - 2.274 = 22.726 * 10% = 2.272,-
12 jun 2023 Nieuws

Splitsen hypotheek is geen recht

In 2022 is de relatie van de consument beëindigd en hebben de consument en zijn ex-partner besloten beiden een nieuwe woning te kopen en de gezamenlijke woning te verkopen.
J.Th. van der Vlist 12 jun 2023
Ik ben in deze casus erg benieuwd van wanneer de toelichting op de website is. Ik verwacht dat deze pas later, nadat meeverhuizen ivm de hogere rente, actueel is geworden. Het lijkt mij dat een latere toelichting op de website bindend is. Maar wellicht dat dit ook duidelijk in de voorwaarden is opgenomen?
Getoond 1 tot 10 van 9020. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.