Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Reacties

1 tot 10 van 9007.
25 aug 2023 Nieuws

Schuld bij de fiscale partner die daarna bij de bank wordt geherfinancierd

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een schuld, die bij de fiscale partner is aangegaan ter verwerving van de eigen woning en daardoor geen eigenwoningschuld is, door herfinanciering bij een bank kan worden aangemerkt als eigenwoningschuld.
Edwin Zijdenbos CFP® 25 aug 2023
Waar in de vraagstelling 'bank' staat, kan praktisch inderdaad ook 'derden' gelezen worden, zoals familie, BV, verzekeraar, pensioenfonds, etc. Mits dus niet fiscaal partner.
Reinier Gunneman 25 aug 2023
Wat mij opvalt is dat hier herfinanciering bij bank genoemd wordt ipv herfinanciering bij een niet fiscaal partner. Want daar gaat het toch juist om? De financiering van de eigen woning bij fiscaal partner is niet aftrekbaar. Door daarna elders, dus bank maar ook andere derden zijnde niet fiscale partners, her te financieren en te voldoen aan de vereisten voor ews, voldoet schuld daarna vanaf dat moment als ews. Toch?
24 jul 2023 Helpdesk

Alsnog draagplichtovereenkomst opstellen?

Relatie A (42 jaar) en B (39 jaar) waren in 2014 starters met koopwoning (Box 1 hypotheek annuïtair) . Relatie B kreeg in 2022 van ouders €50.000 schenking (voor aflossing box 1 schuld). A en B hebben geen samenlevingscontract, maar vonden het prima als de gezamenlijke schuld daalde. Er is voor 1 maart 2023 schenkaangifte 'verhoogde schenkvrijstelling eigen woning' gedaan. Gaat dit fiscaal goed?
Marc Couteaux 22 jul 2023
De vergelijking gaat mijns inziens mank. De probleemstelling van Wiebes en het opvolgend goedkeurend besluit ziet alleen op de situatie dat er een ongelijk eigen woning verleden was, wat in casu niet (gesteld) is. In casu is er geen gebruik gemaakt van de goedkeuring omdat dat niet nodig was en niet ging, omdat ze een gelijke start hadden. Bij het gebruik maken van de goedkeuring in het algemeen verdeel je je ongelijke verleden, maar dat heeft geen consequenties voor latere aflossingen. B had de 50K op zijn deel van de hypotheek kunnen aflossen, zodat hij nog een schuld van 40K heeft die in box 1 valt, terwijl die van A 90K blijft in box 1. Als de 50K afgelost is op beide delen, dan hebben zowel A en B een box 1 schuld van 65K. A heeft dan een schenking ontvangen van B, of houdt een box 3 schuld van 25K aan B. Dat kan je dan inderdaad het beste vastleggen. In casu kan B nooit een box 3 schuld krijgen door de schenking. Het ongewenste effect doet zich dus niet voor.
Edwin Zijdenbos CFP® 21 jul 2023
Beoogd is (..) het fiscale pijnpunt te benadrukken dat met de wettelijke regeling (schuld gemeenschappelijk ,communicerende vaten) en de schenkrecht (box 1 schuld aflossen B) er een 'ongewenst' effect ontstaat met box 3 schuld. Vergelijkbaar met de probleemstelling van Wiebes brief (14 april 2017) en opvolgende Goedkeurend besluit (januari 2018). De 'schenking' aan partner A kan voorkomen worden door de draagplichtovereenkomst, of door vorderingsrecht toe te passen (en jaarlijks binnen vrijstelling alsnog deze vordering af te bouwen).
Marc Couteaux 21 jul 2023
En het vrij te besteden bedrag van B indien daar niet eerder al een beroep op gedaan is.
Marc Couteaux 21 jul 2023
Ik vind het antwoord nogal ingewikkeld en is mijns inziens ook niet helemaal juist c.q. compleet. Er is 25K afgelost op de eigen schuld, en 25K op de schuld van de partner. Er kan dan inderdaad gebruik gemaakt worden van het vrij te besteden deel naast de verhoogde vrijstelling eigen woning in de aangifte van B. Niets verschuldigd. Daarnaast dient er nog een aangifte schenkbelasting gedaan te worden door partner A die 25K van B heeft gekregen. 25.000 - 2.274 = 22.726 * 10% = 2.272,-
12 jun 2023 Nieuws

Splitsen hypotheek is geen recht

In 2022 is de relatie van de consument beëindigd en hebben de consument en zijn ex-partner besloten beiden een nieuwe woning te kopen en de gezamenlijke woning te verkopen.
J.Th. van der Vlist 12 jun 2023
Ik ben in deze casus erg benieuwd van wanneer de toelichting op de website is. Ik verwacht dat deze pas later, nadat meeverhuizen ivm de hogere rente, actueel is geworden. Het lijkt mij dat een latere toelichting op de website bindend is. Maar wellicht dat dit ook duidelijk in de voorwaarden is opgenomen?
9 jun 2023 Nieuws

Na 5 jaar aflossingspauze en restant in 25 jaar aflossen

Een belastingplichtige heeft een woning gekocht. De woning is een eigen woning. Voor de aankoop van de eigen woning is de belastingplichtige een familielening van € 200.000 aangegaan.
A.B.A.D. (Angelo) van Nies 9 jun 2023
Geld zo'n aansluitende termijn dan ook wanneer een woning is verkocht en eerst na b.v. 2 jaar een nieuwe woning wordt aangekocht resp. gefinancierd? Of telt de duur van 2 jaar hier niet mee voor de aflossingsverplichting en evt. ook de 30-jaars termijn voor de renteaftrek?
31 aug 2020 Nieuws

Consument: betalingen voor hypotheek pauzeren

Verlenging
Ik wil als consument graag tijdelijk de betalingen voor mijn hypotheek pauzeren. Maar ik moet ook verplicht aflossen om voor renteaftrek in aanmerking te blijven komen. Hoe werkt dit?
Jordi Hoogendoorn 29 mei 2023
Wat zijn de regels als het niet gaat om een betaalpauze maar om simpelweg de wens om een THRK deel waarbij een paar jaar niet aan de afloseis is voldaan toch weer in aanmerking te nemen voor rente aftrek?
15 mrt 2023 Nieuws

Vaststelling van de forfaitaire rendementspercentages voor 2022 in de Wet rechtsherstel box 3

Op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet rechtsherstel box 3 worden de forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden voor het kalenderjaar 2022 na afloop van het kalenderjaar 2022 vastgesteld. Dit wordt door middel van deze regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 bewerkstelligd.
Edwin Zijdenbos CFP® 15 mrt 2023
Zie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011353&hoofdstuk=10&afdeling=10.1&artikel=10.6ter&z=2023-01-01&g=2023-01-01 Zie ook bovenstaand artikel 'Rekenmodel Box 3 vermogensrendementsheffing BP2023' -> downloads / excelsheet.
J.Th. van der Vlist 15 mrt 2023
Kan iemand mij vertellen hoe de beleggingen worden belast. En hoe deze wordt vastgesteld? Deze mis ik in bovengenoemd bericht. Mijn rendement van negatief... Ik zie de rechtzaak tegen de overheid al weer komen.
27 jan 2023 Nieuws

Rekenmodel Box 3 vermogensrendementsheffng BP2023

Update 25-1-2023
De vermogensrendementsheffing werd eerst op basis van vooraf vastgestelde fictieve rendementen vastgesteld. Met de uitspraak van de Hoge Raad en 'herstelwetgeving' is er gedurende de overgangsperiode een afwijkende methodiek. Zie rekenmodel.
Jolanda Los 13 jan 2023
Kun je het heffingsvrijvermogen ook aanpassen naar 114.000 of moet je dan per persoon een berekening maken?
Marcel de Troije 13 jan 2023
Is het tarief voor spaargelden niet voorlopig 0.36% staat nu op 0.01
28 sep 2022 Nieuws

Startersvrijstelling en 2%-tarief

Dit besluit actualiseert en vervangt het besluit van 29 juni 2021 en bevat het beleid over de toepassing van de startersvrijstelling en het voor de verkrijging van woningen geldende overdrachtsbelastingtarief van 2%.
Edwin Zijdenbos CFP® 28 sep 2022
Zie https://www.fintool.nl/32398/woningwaardegrens-indexatie.htm
Niels Kuiper 28 sep 2022
Ik heb via Fintool volgens mij nog geen bericht ontvangen dat de grens vrijstelling overdrachtsbelasting per 01-01-2023 wordt opgetrokken van € 400.000,-- naar € 440.000,--. Kan Fintool dat bericht bevestigen?
22 jul 2021 Helpdesk

Hogere eigenwoningreserve dan verwacht; van welk leningdeel moet je aflossen?

Op welk leningdeel moet een 'meevaller' afgeboekt worden als de verkoopwinst hoger uitvalt dan verwacht.
Edwin Schilder 17 jan 2022
Hoe werkt dit als je geen overgangsrecht hebt, maar wel twee verschillende aflosstanden. Een met nog een looptijd van 20 jaar en een met een looptijd van 29 jaar. Wat als de nieuwe lening niet hoger is als de lening met een looptijd van nog 29 jaar. Mag je dan met de overwaarde de lening met nog 20 jaar volledig aflossen en is de nieuwe lening met een aflosstand van 29 jaar juist?
8 nov 2021 Nieuws

Hypotheekadviesketens lanceren gezamenlijk de Advieswijzer

De vier grootste onafhankelijke hypotheekadviesketens van Nederland - Hypotheek Visie, De Hypotheekshop, De Hypotheker en Van Bruggen Adviesgroep - lanceren in samenwerking met de OvFD de Advieswijzer.
Tony de Jong 8 nov 2021
Goh wat een goed initiatief zeg. Maar wat verschilt dit van de dienstenwijzer die we al jaren aan klanten geven? Of hadden de ketens dat nog niet ingevoerd :-)
Getoond 1 tot 10 van 9007. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.