Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Reacties

1 tot 10 van 8998.
15 mrt 2023 Nieuws

Vaststelling van de forfaitaire rendementspercentages voor 2022 in de Wet rechtsherstel box 3

Op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet rechtsherstel box 3 worden de forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden voor het kalenderjaar 2022 na afloop van het kalenderjaar 2022 vastgesteld. Dit wordt door middel van deze regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 bewerkstelligd.
Edwin Zijdenbos CFP® 15 mrt 2023
Zie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011353&hoofdstuk=10&afdeling=10.1&artikel=10.6ter&z=2023-01-01&g=2023-01-01 Zie ook bovenstaand artikel 'Rekenmodel Box 3 vermogensrendementsheffing BP2023' -> downloads / excelsheet.
J.Th. van der Vlist 15 mrt 2023
Kan iemand mij vertellen hoe de beleggingen worden belast. En hoe deze wordt vastgesteld? Deze mis ik in bovengenoemd bericht. Mijn rendement van negatief... Ik zie de rechtzaak tegen de overheid al weer komen.
27 jan 2023 Nieuws

Rekenmodel Box 3 vermogensrendementsheffng BP2023

Update 25-1-2023
De vermogensrendementsheffing werd eerst op basis van vooraf vastgestelde fictieve rendementen vastgesteld. Met de uitspraak van de Hoge Raad en 'herstelwetgeving' is er gedurende de overgangsperiode een afwijkende methodiek. Zie rekenmodel.
Jolanda Los 13 jan 2023
Kun je het heffingsvrijvermogen ook aanpassen naar 114.000 of moet je dan per persoon een berekening maken?
Marcel de Troije 13 jan 2023
Is het tarief voor spaargelden niet voorlopig 0.36% staat nu op 0.01
28 sep 2022 Nieuws

Startersvrijstelling en 2%-tarief

Dit besluit actualiseert en vervangt het besluit van 29 juni 2021 en bevat het beleid over de toepassing van de startersvrijstelling en het voor de verkrijging van woningen geldende overdrachtsbelastingtarief van 2%.
Edwin Zijdenbos CFP® 28 sep 2022
Zie https://www.fintool.nl/32398/woningwaardegrens-indexatie.htm
Niels Kuiper 28 sep 2022
Ik heb via Fintool volgens mij nog geen bericht ontvangen dat de grens vrijstelling overdrachtsbelasting per 01-01-2023 wordt opgetrokken van € 400.000,-- naar € 440.000,--. Kan Fintool dat bericht bevestigen?
22 jul 2021 Helpdesk

Hogere eigenwoningreserve dan verwacht; van welk leningdeel moet je aflossen?

Op welk leningdeel moet een 'meevaller' afgeboekt worden als de verkoopwinst hoger uitvalt dan verwacht.
Edwin Schilder 17 jan 2022
Hoe werkt dit als je geen overgangsrecht hebt, maar wel twee verschillende aflosstanden. Een met nog een looptijd van 20 jaar en een met een looptijd van 29 jaar. Wat als de nieuwe lening niet hoger is als de lening met een looptijd van nog 29 jaar. Mag je dan met de overwaarde de lening met nog 20 jaar volledig aflossen en is de nieuwe lening met een aflosstand van 29 jaar juist?
8 nov 2021 Nieuws

Hypotheekadviesketens lanceren gezamenlijk de Advieswijzer

De vier grootste onafhankelijke hypotheekadviesketens van Nederland - Hypotheek Visie, De Hypotheekshop, De Hypotheker en Van Bruggen Adviesgroep - lanceren in samenwerking met de OvFD de Advieswijzer.
Tony de Jong 8 nov 2021
Goh wat een goed initiatief zeg. Maar wat verschilt dit van de dienstenwijzer die we al jaren aan klanten geven? Of hadden de ketens dat nog niet ingevoerd :-)
13 okt 2021 Nieuws

Voorstel voor aanpassing keuzerecht bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Op de eerdere aanpassing (tweede nota van wijziging) is weer een wijziging in de maak. De groep die voor uitstel in aanmerking kwam, wordt ingeperkt.
Gerrit Hallema 13 okt 2021
Lees niets over de mensen met een laag inkomen, die gevolgen voor de zorg en huurtoeslag niet weten. De 10% kan de huur en zorgtoeslag voor dat jaar teniet doen, met als gevolg de terugbetaling van de toeslagen.
21 jul 2021 Nieuws

Angst bij de financiële sector door toekomstplannen AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil erg graag de financiële sector in de gaten houden door middel van dataverzameling. Op die manier kan de AFM sneller misstanden aan het licht brengen. De sector denkt hier minder positief over.
Nico van der Zee 21 jul 2021
Big data gesorteerd en geanalyseerd door algoritmen met een hoog abstractie niveau zullen leiden tot conclusies, die op gespannen voet staan met feiten en de werkelijkheid. Kortom we staan voor een nieuwe toeslagenaffaire, die ontstond met dezelfde methode. Niet doen dus
28 mei 2021 Nieuws

Opnemen van studieschulden in het BKR-register

Minister I. van Engelshoven gaf antwoord op Kamervragen over het opnemen van studieschulden in het BKR-register.
Rutger Poort 28 mei 2021
Bizar en logisch tegelijk. Bizar want studieschulden van 40K/50K worden zijn regel dan uitzondering en het is erg makkelijk om die te verzwijgen. Ook naar andere verplichtingen in de toekomst. Logisch ook, want de studieschulden zijn verstrekt zonder verdere toetsing of het überhaupt passend is en of aansluit op de situatie van de student. Waar de overheid soms doorslaat in andere regelgeving blijft men hier maar om de hete brei heen draaien. De toekomst zal uitwijzen hoe dit probleem (want zo kun je het toch wel stellen) uitpakt. Indien geen registratie bij het BKR, dan verplicht een DUO-uitdraai aanleveren.
29 jul 2021 Nieuws

Kamervragen Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over de Tweede Kamerbrief van 26 maart 2021 'Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen'.
Nico van der Zee 27 mei 2021
In de eind negentiger jaren van de vorige eeuw was er de WAZ, een verplichte AOV voor zelfstandigen. Die is een mislukking gebleken, want hij werd afgeschaft in 2004 . De premie was hoog en de uitkering laag.
11 mrt 2021 Helpdesk

KEW en belastingaangifte 2020

Een relatie van ons kantoor heeft een KEW. De oude woning is begin 2019 verkocht en relatie is tijdelijk gaan huren. In maart 2020 is een koopovereenkomst getekend voor nieuwbouw. Transport is september 2020 geweest. De verzekeraar had de KEW-clausule van de polis gehaald. De premiebetaling is door blijven lopen, in afwachting van de nieuwe financiering en herplaatsing van de KEW-clausule (september 2020). Moet de spaarpolis nu in box 3 opgegeven worden als vermogen (peildatum 1 januari 2020)?
Edwin Zijdenbos 11 mrt 2021
Juist daarom :-) is in de casus de aankoop op maart 2020 gesteld (of welke willekeurige datum na 1 januari 2020 dan ook). Doordat bij het doen van de aangifte (op zijn vroegst 1 maart 2021) de feiten (alsnog) bekend zijn, is het een redelijke en nette fiscale oplossing/ goedkeuring.
Charlotte Sijmons 11 mrt 2021
interessant! Ik heb toch even een vraag hierover, want op het moment van doen van aangifte staat de handeling wel vast.. maar op het moment van peildatum 01-01-2020 nog niet, gaat dit dan alsnog goed?
Getoond 1 tot 10 van 8998. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.