Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
2661 tot 2670 van 2694.
8 jun 2004 Kennis

Contractuele aansprakelijkheid

In tegenstelling tot wettelijke aansprakelijkheid vloeit de contractuele aansprakelijkheid niet voort uit de wet, maar uit een overeenkomst.
8 jun 2004 Kennis

Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaak

Artikel 6:173 bepaalt dat de bezitter van een gebrekkige roerende zaak risicoaansprakelijk is voor schade die door die zaak wordt veroorzaakt.
8 jun 2004 Kennis

Aansprakelijkheid voor opstallen

Artikel 6: 174 BW regelt de risicoaansprakelijkheid van de bezitter van een opstal voor schade veroorzaakt door die opstal.
8 jun 2004 Kennis

Aansprakelijkheid voor dieren

Artikel 6:179 BW regelt de aansprakelijkheid van de bezitter van een dier voor schade door een zelfstandige gedraging van dat dier veroorzaakt. Het artikel legt aan de bezitter een risicoaansprakelijkheid op.
8 jun 2004 Kennis

Groepsaansprakelijkheid

In artikel 6:166 BW wordt een bijzondere vorm van aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad behandeld. Het gaat hier om het handelen in groepsverband. Wanneer in groepsverband wordt opgetreden en één of meerdere leden van de groep plegen een onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW, dan zijn alle leden van de groep hoofdelijk aansprakelijk. Ook die leden van de groep die de onrechtmatige handeling niet verrichten. Een groepslid kan zich alleen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid ontrekken wanneer hij zich bij dreiging van een onrechtmatige daad aan de groep ontrekt.
8 jun 2004 Kennis

Persoonlijke aansprakelijkheid

De basis voor het aansprakelijkheidrecht ligt in artikel 6:162 BW. In dit artikel is vastgelegd wanneer iemand aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn eigen handelen of nalaten.
8 jun 2004 Kennis

Vormen van aansprakelijkheid

Om in te kunnen gaan op het aansprakelijkheidsrecht voor is het noodzakelijk een indeling te maken van diverse vormen van aansprakelijkheid.
Getoond 2661 tot 2670 van 2694. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.