Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 okt 2013 Nieuws

CDFD stelt (Inhaal-)PE-toetstermen voorlopig vast

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft naar aanleiding van de reacties op het consultatiedocument ‘Vaststelling inhoud Inhaal-/PE-examens Wft-vakbekwaamheid 2014’ de toetstermen voor die examens voorlopig vastgesteld. Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie is het ministerie van Financiën momenteel in gesprek met marktpartijen over mogelijke versoepelingen binnen het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.
23 okt 2013 Nieuws

CDFD voorbarig met voorlopige vaststelling (inhaal-)PE-toetstermen

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD hebben CDFD erop aangesproken dat zij erg voorbarig is met het voorlopig vaststellen van de (inhaal-)PE-toetstermen. Het is verspilde tijd als de markt zich voorbereidt op toetstermen die nog aangepast moeten gaan worden. Het zou beter zijn geweest als het CDFD de komende gesprekken zou hebben afgewacht alvorens tot publicatie over te gaan.
30 sep 2013 Nieuws

College stelt toetsmatrijs initiële Wft-diploma's ter beschikking

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft ten behoeve van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk een toetsmatrijs opgesteld met betrekking tot de toekomstige Wft- modules (uitgezonderd Zorgverzekering).
26 sep 2013 Nieuws

CDFD vult voorlichting over 'Vakbekwaamheid na 2013' aan

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ op de eigen website (www.cdfd.nl) verder uitgebreid. De voorlichting helpt financiële dienstverleners in hun voorbereiding op een nieuw diplomastelsel. Over dit bouwwerk publiceerde de minister van Financiën deze week een algemene maatregel van bestuur. Op de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ geeft het CDFD uitleg over de stappen die adviseurs binnen de financiële dienstverlening moeten zetten om tijdig te beschikken over de juiste Wft-diploma’s.
16 jul 2013 Nieuws

CDFD consulteert markt voor Adviseur Zorgverzekeringen

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor de Wft-vakbekwaamheidsmodule ‘Zorgverzekeringen’. Het document bevat een advies voor de eind- en toetstermen van deze beroepskwalificatie.
9 jul 2013 Nieuws

Beantwoording schriftelijk overleg vakbekwaamheid en permanente educatie

In de bijlage de antwoorden op de door Minister Dijsselbloem ontvangen vragen van de Vaste Kamercommissie voor Financiën in het kader van een schriftelijke overleg over vakbekwaamheid en permanente educatie.
20 jun 2013 Nieuws

CDFD wijdt themapagina aan ‘Vakbekwaamheid na 2013

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de eigen website uitgebreid met de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’. Het CDFD geeft er nadere uitleg over het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk dat per 1 januari 2014 van kracht wordt.
14 jun 2013 Nieuws

CDFD consulteert markt voor Inhaal-/PE-examens

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor vaststelling van de inhoud van de zogeheten Inhaal-/PE-examens. Het succesvol afleggen van dit examen is noodzakelijk voor iedere financiële dienstverlener die in het verleden behaalde deskundigheidsbewijzen (tot uiterlijk 1 januari 2014) wil omzetten naar Wft-diploma’s in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.
11 feb 2013 Nieuws

Invoering centrale databank per 1 januari 2014

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een reactie gegeven naar aanleiding van een aantal vragen die zij ontving over de invoering van de centrale databank in het kader van Wft-examinering. Deze waren met name ingegeven door de constatering dat de centrale databank uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 2013 (Bgfo) is geschrapt. Hieruit hebben sommige marktpartijen geconcludeerd dat de invoering van de centrale databank zou worden uitgesteld dan wel worden afgesteld.
19 dec 2012 Nieuws

CDFD rondt advies Wft-vakbekwaamheid 2014 af

Advies voorziet in module Basis, acht beroepskwalificaties en set Volmacht
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het adviestraject voor een vernieuwde structuur van de Wft-vakbekwaamheid afgerond.
Reacties op de deze zomer gehouden consultatieronde zijn door het College gewogen en waar nodig verwerkt. Dat geldt, waar mogelijk, ook voor tussentijdse besluiten van het ministerie van Financiën. Het nieuwe bouwwerk zal vanaf 1 januari 2014 van kracht zijn.
Getoond 141 tot 150 van 170. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.