Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
19 feb 2013 Nieuws

Kifid uitspraken: spaarhypotheken

Twee publicatie van Kifid over spaarhypotheken. In een uitspraak wordt de consument in het gelijk gesteld vanwege de onvoldoende toegelichte hoge storting bij aanvang. In een andere uitspraak wordt de consument geacht bekend te zijn met het principe van een spaarhypotheek (rentedaling / stijging inleg).
12 feb 2013 Nieuws

Kifid: Renteverlengingsvoorstel stilzwijgend geaccepteerd

Uitspraak van Kifid inzake renteverlengingsvoorstel. Na verlenging lost relatie de hypotheek tussentijds af en moet vergoeding vervroegde aflossing betalen. Met deze uitspraak wordt weer het belang van nazorg en bewaking van renteverlengingen aangetoond.
1 feb 2013 Nieuws

Kifid: adviseur aansprakelijk voor onjuiste informatie verzekeraar

Een consument heeft zich tot zijn adviseur gewend in het kader van de financiering van de overbedelingsvordering die zijn ex-partner op hem had verkregen. De vraag lag voor of de bestaande hypothecaire geldlening verhoogd of overgesloten zou worden. De adviseur is in dat kader afgegaan op een onjuiste mededeling van de verzekeraar over de aan de bestaande hypotheek gekoppelde spaarverzekering.
10 jan 2013 Nieuws

Kifid uitspraak over annuleringskosten voor hypotheekofferte die niet doorging

Consument heeft zich in het kader van de financiering van een nieuw te bouwen woning tot de bank gewend. De bank heeft vervolgens een offerte uitgebracht welke door consument en zijn partner is ondertekend. Consument heeft de offerte geannuleerd en de bank heeft annuleringskosten in rekening gebracht. De consument verkeerde in de veronderstelling dat hij de offerte vrijblijvend kon ondertekenen en dat de adviseur hem expliciet op de consequenties van ondertekening had moeten wijzen.
13 dec 2012 Nieuws

Kifid: zorgplicht overnemend intermediair

In de download een uitspraak van Kifid, waarin zorgplicht omschreven wordt en het belang van dossiervorming (wederom) blijkt. "Beleggingsverzekering in 1997 gesloten met relatief hoge overlijdensrisicodekking. In 2002 wordt de verzekering naar een andere tussenpersoon overgeboekt. Consument verwijt de nieuwe assurantietussenpersoon dat hij had moeten adviseren de overlijdensrisicodekking te verlagen en dat hij onvoldoende informatie over de kosten heeft verstrekt. Commissie: omschrijft de zorgplicht van de nieuwe tussenpersoon."
7 dec 2012 Nieuws

Kifid uitspraak over afkoop beleggingsverzekering

Consument verwijt assurantietussenpersoon onjuist en onvolledig advies en onvoldoende informatieverstrekking over de kosten. Tevens zou de assurantietussenpersoon tot afkoop hebben geadviseerd. Commissie: assurantietussenpersoon heeft zelfstandige verplichting tot het verschaffen van volledige en begrijpelijke informatie omtrent eigenschappen verzekering en kosten.
14 nov 2012 Nieuws

Indien geldverstrekker zich terugtrekt van Nederlandse hypotheekmarkt geen boete bij vervroegde aflossing

Een uitspraak van Kifid, waarbij de geldverstrekker zich heeft teruggetrokken uit de Nederlandse markt en de hypotheekgever geen gebruik meer kon maken van de meeneemregeling. De hypotheekgever hoeft volgens Kifid dan ook geen boeterente te betalen.
9 nov 2012 Nieuws

Kifid uitspraak over serviceabonnement

Consument is het niet eens met de door zijn tussenpersoon in rekening gebrachte kosten voor het actualiseren van zijn financiële planning.
29 okt 2012 Nieuws

Kifid uitspraak: belang van adequate dossiervorming / adviesrapport

Consument heeft in 2004 een aantal (hypothecaire) geldleningen bij de bank afgesloten. In 2010 wordt door de bank een betaalbaarheidsanalyse gemaakt waaruit blijkt dat Consument na zijn pensioendatum zijn hypotheeklasten mogelijk niet meer kan betalen. De Commissie concludeert dat niet is komen vast te staan dat de bank haar zorgplicht als redelijk handelend en vakbekwaam adviseur heeft geschonden. De vordering van Consument wordt afgewezen.
8 okt 2012 Nieuws

Geen adequate dossiervorming, uitspraak Kifid in nadeel adviseur

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. De tussenpersoon heeft Consument niet tijdig geïnformeerd over het feit dat op basis van de werkgeversverklaring van Consument de aanvraag voor de nieuwe hypothecaire geldlening geen doorgang kon vinden. Dit brengt met zich mee dat de door Consument geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt.
Getoond 641 tot 650 van 680. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.