Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
28 jun 2018 Nieuws

Verbetering transparantie zorgverzekeringen

Er zijn in Nederland 55 verschillende standaard basisverzekeringen. In de praktijk worden verzekeringen onder allerlei namen en in verschillende verpakkingen aangeboden. Een van de verpakkingsvormen zijn de ongeveer 51.000 verschillende collectieve zorgverzekeringen.
19 sep 2016 Nieuws

Onderzoek naar collectiviteiten Zorgverzekeringswet

Minister Schippers heeft aan de Tweede Kamer het rapport Collectiviteiten in de Zorgverzekeringswet aangeboden. Uit de rapportage van Zorgweb komen diverse feitelijke wetenswaardigheden naar voren, waaronder de volgende:
31 aug 2016 Nieuws

Kamervragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de wet minimumloon

Minister Asscher (SZW) heeft de Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn reactie op vragen en opmerkingen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gegeven.
25 sep 2014 Nieuws

Evaluatie Zorgverzekeringswet

In 2009 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) geëvalueerd. In de kabinetsreactie op deze evaluatie is toegezegd dat de evaluatie herhaald zouden worden. Deze evaluatie heeft afgelopen maanden plaatsgevonden, evenals een evaluatie van de wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering (Ovoz).
4 apr 2014 Nieuws

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers komt er vooralsnog niet

Minister Asscher stelt dat het partijen nu al vrijstaat om hun belangen te collectiviseren en een collectieve private verzekering aan te gaan. Daarnaast bieden de Broodfondsen een alternatieve collectieve voorziening voor zzp’ers, als zij geen reguliere AOV willen afsluiten.
16 jan 2014 Nieuws

Collectieve pensioenregeling voor zzp-ers 1 januari 2015 van start

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan vorm geven aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp-ers. Dit melden staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Weekers (Fin) aan de Tweede Kamer in een brief.
22 jan 2013 Kennis

Particuliere verzekeringen

Als aanvulling op de sociale verzekeringen en voorzieningen kunnen particuliere verzekeringen gesloten. Men kan die verzekeringen individueel afsluiten, maar ook collectief ( een bedrijf sluit de verzekeringen af ten behoeve van de werknemers).
23 feb 2012 Kennis

De premie op grond van de Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet bepaalt dat er sprake is van een nominale premie en een procentuele inkomensafhankelijke premie. Daarnaast geldt een systeem van eigen risico’s en is een no-claimregeling van toepassing.
9 dec 2011 Nieuws

BND derde partij met PPI

Na BeFrank en Robeco is Brand New Day de derde partij die met een premiepensioeninstelling de markt betreedt. Het bedrijf heeft een vergunning gekregen van DNB en AFM om collectieve pensioenen voor werkgevers aan te bieden.
17 jan 2011 Nieuws

Lagere werkgeverslasten dankzij één loket

Werkgevers kunnen een aanzienlijke vermindering van de administratieve lastendruk tegemoet zien als de uitwisseling van gegevens voor collectieve verzekeringscontracten efficiënter wordt georganiseerd. Daarbij gaat het onder meer om gegevens voor de loonadministratie, pensioen en arbeidsongeschiktheid.
Getoond 11 tot 20 van 30. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.