Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
20 feb 2013 Nieuws

Kamervragen over voorstel nieuwe hypotheekregels

SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft Kamervragen aan minister Blok van Wonen gesteld over de nieuwe hypotheekregels uit het woningmarktakkoord van 13 februari.
14 feb 2013 Nieuws

3. Tijdigheid omzetting kapitaalverzekering in box 3 in een KEW?

Vraag en antwoord van Kennisgroep Verzekeringsproducten
In artikel 10bis.2, derde lid, van de Wet IB 2001, is geregeld dat een kapitaalverzekering die slechts als gevolg van het ontbreken in de overeenkomst van de bepaling dat de begunstigde de uitkering zal aanwenden ter aflossing van de EWS, nog tot 1 april 2013 door het plaatsen van deze bepaling kan worden omgevormd in een KEW.
9 jan 2013 Kennis

Tweede nota van wijziging Eigen woning

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)
9 jan 2013 Kennis

Overgangsrecht aantekenen KEW clausule

In een wetsvoorstel wordt een overgangsregeling getroffen voor het aantekenen van een KEW clausule op kapitaalverzekeringen die nu nog in box 3 vallen. In het verleden zijn belastingplichtigen nogal eens geadviseerd om niet direct bij het aangaan van de kapitaalverzekering expliciet te bepalen dat het kapitaal moet worden aangewend voor de aflossing van de eigenwoningschuld.
19 okt 2012 Nieuws

Rechtspraak: handel in onroerende zaken, belast als resultaat overige werkzaamheden

Belanghebbende heeft voor zich in privé onroerende zaken gekocht en verkocht. De rechtbank oordeelt dat deze activiteiten meer is dan normaal vermogensbeheer. De transactieresultaten zijn als resultaat uit overige werkzaamheden belast. Wanneer is sprake van 'resultaat uit overige werkzaamheden'?
10 aug 2012 Nieuws

Onjuiste melding tweede woning voor risico belastingplichtige

Wie zijn tweede woning niet juist in de aangifte vermeldt, krijgt geen matiging van de verschuldigde heffingsrente. Dat is de uitspraak van Gerechtshof Den Haag.
12 jul 2012 Kennis

Huurtoeslag

17 aug 2010 Kennis

Aandeel in onderhoudsfondsen vereniging van eigenaren in box 3

Op 8 april 2010 publiceerden wij een artikel over een bij de Hoge Raad aanhangige fiscale kwestie met betrekking tot appartementseigenaren. De vraag was gerezen of het aandeel in het onderhoudsfonds in box 3 zou moeten worden opgegeven. De belastingbetaler had het standpunt ingenomen dat dit aandeel integraal deel uitmaakt van de eigen woning, zodat je met het eigenwoningforfait kunt volstaan. Hoopgevend was dat de adviseur van de Hoge Raad het standpunt van de belastingbetaler had onderschreven. De Hoge Raad besliste evenwel in zijn arrest van 13 augustus 2010, nr. 09/00181 (vrijdag de 13e!) dat dit vermogensbestanddeel in box 3 in aanmerking komt. Dit betekent dat de appartementseigenaar 1,2% moet betalen over zijn aandeel hierin. De tekst van het arrest hebben we hieronder opgenomen.
Getoond 261 tot 270 van 270. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.