Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 apr 2015 Nieuws

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd om een raming te maken van het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar.
27 mrt 2015 Nieuws

CBS: Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de economische situatie. Ook draagt de milde griepgolf aan het begin van 2014 bij aan het lage verzuimpercentage in dat jaar.
24 mrt 2015 Nieuws

Verzuimverzekering en tijdelijk dienstverband

Minister Asscher geeft antwoord op de vragen over het bericht ‘Jaarcontract niet verlengen bij ziekteverlof’.
9 feb 2015 Nieuws

Onderzoeksrapporten loondoorbetalingsplicht voor werkgevers

In het onderzoek naar de ervaringen van werkgevers is nagegaan of, en zo ja, welke knelpunten werkgevers ervaren bij de loondoorbetalingsplicht. Het andere onderzoek geeft inzicht in het aanbod van verzuimverzekeringen en de verzekeringsgraad van (kleine) werkgevers en in de mogelijkheden om de verzekeringsgraad te verhogen.
5 feb 2015 Nieuws

UWV: No-riskpolis voor werknemers

Neemt u een werknemer aan vanuit de banenafspraak? En wordt hij ziek? Dan kunt u sinds 1 januari 2015 voor hem een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze garantie van UWV heet de no-riskpolis.
14 mei 2014 Nieuws

Voorhang Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet

Met het Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet worden experimenten van de sociale partners juridisch mogelijk maakt, die het doel hebben ziekteverzuim en uiteindelijk instroom in de Wet WIA terug te dringen.
23 dec 2013 Nieuws

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een plan voor de aanpak van PSA aankondigt.
23 dec 2013 Nieuws

Aon: UWV gaat uit van verkeerde gegevens voor ziektewetpremies

Werkgevers doen er goed aan de brief waarin de Belastingdienst de premies bekendmaakt voor de uitkering aan zieke (ex-)werknemers, goed te controleren. Op basis van eigen onderzoek concludeert onafhankelijk verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon dat de gegevens van het UWV, waar de Belastingdienst de premies op baseert, een foutmarge bevatten van gemiddeld 35%. Er zijn zelfs uitschieters bekend van 75% foutieve gegevens. De kosten voor onterecht betaalde premielasten kunnen oplopen tot 500.000 euro per medewerker.
6 aug 2013 Nieuws

Jaarlijks bijna half miljoen werknemers met arbeidsongeval.

In 2012 liepen 478 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dit is 7 procent van alle werknemers, een aandeel dat al sinds 2005 vrij stabiel is. In de horeca en in de bouw gebeuren de meeste ongevallen.
17 apr 2013 Nieuws

Online Fysio zorgt voor sterke daling zorgkosten

Online fysiotherapie zorgt voor een forse daling van het aantal benodigde behandelingen ten opzichte van reguliere fysiotherapie. Mét behoud van zorgkwaliteit. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van een vooronderzoek dat zorgverzekeraar Achmea en H&C Health promotion door de Radboud Universiteit Nijmegen liet uitvoeren als onderdeel van een pilot bij verschillende grote bedrijven.
Getoond 51 tot 60 van 63. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.