Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
30 jan 2018 Nieuws

Keuzevrijheid in pensioen

In een Netspar publicatie wordt aan de hand van een neuromarketingonderzoek ingegaan op de vraag of pensioenkeuzes wenselijk zijn. Het onderzoek laat zien dat deelnemers het intuïtief fijner vinden als pensioen voor hen geregeld wordt en zij geen keuzes hoeven te maken.
8 jun 2016 Nieuws

Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen

Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van hun pensioenregeling. Hiermee krijgen ze meer invloed over hun pensioen. De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma aangenomen.
11 mrt 2016 Nieuws

Klijnsma: mensen met premiepensioen mogen zelf kiezen

Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst mogen binnenkort zelf kiezen of ze een vast of een flexibel pensioen willen ontvangen. Hierdoor hoeven ze niet meer verplicht hun opgebouwde pensioenkapitaal op een vast moment om te zetten in een levenslang vast pensioen.
28 dec 2015 Nieuws

Wetsvoorstel: Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) meer invloed op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Staatssecretaris Klijnsma heeft hierover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.
27 nov 2015 Nieuws

AFM publiceert leidraad communicatie voor Pensioenuitvoerders

De AFM heeft afgelopen vrijdag de ‘Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders’ gepubliceerd op haar website. Deze Leidraad geeft een overzicht van belangrijkste wettelijke vereisten uit de Pensioenwet (Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) op het gebied van informatieverstrekking aan de deelnemer.
5 dec 2014 Nieuws

Is het mogelijk om een pensioenregeling ook nog na 1 januari 2015 aan te passen aan de gewijzigde fiscale pensioenkaders?

Op 1 januari 2015 treden de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (hierna: Wet Witteveen 2015) in werking. Hierdoor wijzigen de fiscale kaders voor pensioenregelingen. Ook bestaande pensioenregelingen moeten met ingang van 1 januari 2015 volledig voldoen aan de gewijzigde fiscale regels.
18 jun 2014 Nieuws

OR moet instemmingsrecht krijgen over arbeidsvoorwaarde pensioen

De OR moet instemmingsrecht krijgen over voorgenomen besluiten van de ondernemer over de pensioenovereenkomst, zonder nog langer onderscheid te maken tussen pensioenuitvoerders. Dit is een van de aanbevelingen in het ontwerpadvies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen dat de SER a.s. vrijdag 20 juni in de openbare raadsvergadering zal vaststellen.
31 mei 2013 Nieuws

Ombudsman Pensioenen: onvoldoende kennis van pensioenregeling belangrijkste oorzaak klachten

Te hoog gespannen verwachtingen over de hoogte van de pensioenuitkering, vaak als gevolg van onvoldoende bekendheid met de inhoud van de pensioenregeling, veroorzaken de meeste onvrede bij deelnemers en gepensioneerden, volgens het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen.
29 feb 2012 Kennis

Pensioensparen

Bij sommige pensioenregelingen kunnen werknemers ten laste van het loon extra aanspraken opbouwen. Dit verschijnsel wordt aangeduid als bijspaarmodules.
Getoond 11 tot 20 van 93. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.