Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
18 dec 2023 Nieuws

Afbouw van de salderingsregeling, nadere memorie van antwoord

Verschillende fracties hebben gevraagd naar de gevolgen van het wetsvoorstel op zowel financieel vlak als voor de energietransitie. De gevolgen voor beide aspecten zijn groot als de afbouw van de salderingsregeling niet doorgaat, zoals deze afbouw is voorzien in het thans voorliggende wetsvoorstel.
13 dec 2023 Nieuws

ISDE: Wat wijzigt er vanaf 2024?

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wijzigt per 1 januari 2024.
26 jun 2023 Nieuws

Btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

Dit besluit actualiseert het besluit van 23 november 2021 (Omzetbelasting. Btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen).
26 feb 2023 Nieuws

Uitbreiding forfait voor zonnepaneelhouders

Zonnepaneelhouders moeten btw betalen, omdat zij tegen een vergoeding stroom terugleveren aan hun energiemaatschappij. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen deze verschuldigde btw aangeven door een vooraf vastgesteld bedrag: het forfait. Dit forfait wordt bepaald door het opwekvermogen van de zonnepanelen. De toepassing van het forfait wordt per direct uitgebreid.
16 jan 2023 Nieuws

ACM steunt voorstel voor afbouw salderingsregeling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ondersteunt het voorstel van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de huidige salderingsregeling zo snel mogelijk af te bouwen. Op 17 januari 2023 bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over het afbouwen van de salderingsregeling.
12 dec 2022 Nieuws

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

Het Belastingplan 2023 bevat een voorstel voor een btw-nultarief voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen per 1 januari 2023. Door de toepassing van het btw-nultarief zullen particuliere zonnepaneelhouders doorgaans geen belang meer hebben om zich voor teruggaaf van btw bij de Belastingdienst aan te melden als ondernemer. Zij kunnen aanmelding voor de Kleineondernemersregeling achterwege laten op grond van het Besluit Omzetbelasting. Registratiedrempel voor kleine ondernemers, indien de omzet per kalenderjaar maximaal 1.800 euro bedraagt.
14 nov 2022 Nieuws

0% btw voor zonnepanelen op woningen

Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning geldt op dit moment een btw-tarief van 21%. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om dit btw-tarief per 1 januari 2023 te verlagen naar 0%.
2 sep 2022 Nieuws

Protocol zonnepaneel incidenten

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de VOAM en Stichting Salvage een onderzoeksprotocol 'zonnepaneel incidenten' opgesteld. Doel van het protocol is dat alle betrokken partijen weten wie wat moet doen na een incident waarbij zonnepanelendeeltjes zijn vrijgekomen.
20 apr 2022 Nieuws

Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen (internetconsultatie! nog geen wet)

De consultatie betreft het voorstel voor de toepassing van een btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Het voorstel is afhankelijk en onder voorbehoud van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets.
21 mrt 2022 Nieuws

Kamervragen over bericht `Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing door nieuwe EU-regels`

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het bericht `Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing door nieuwe EU-regels`.
Getoond 11 tot 20 van 76. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.