Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
8 jan 2018 Nieuws

Conclusie AG: box 3-heffing over verloren vermogen door onteigening aandelen soms ‘buitensporige last’

De box 3-heffing over verloren vermogen door de onteigening van aandelen door de Staat kan onder omstandigheden een individuele en buitensporige last zijn en daarmee onredelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat de heffing in zijn geheel niet moet plaatsvinden. Dat schrijft advocaat-generaal René Niessen in zijn conclusie.
17 okt 2017 Nieuws

Reactie op brief over het toetsmoment bij hypotheken

Minister Dijsselbloem heeft in een Kamerbrief gereageerd op de brief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en De Hypotheekshop over het toetsmoment bij hypotheken.
27 apr 2016 Nieuws

Achtergrond marktwaardebegrip

Marktwaarde staat voor het bedrag dat een woning zou opbrengen wanneer het op de waardepeildatum verkocht zou worden. Deze definitie van marktwaarde is internationaal vastgesteld.
6 jan 2016 Nieuws

(Tijdelijke) aflossingsachterstand eigenwoningschuld rond peildatum box 3

Fictieve helpdeskvraag
Een lening die valt onder 'BP2013' regime (aflossingsverplichting annuitair / lineair), waarbij tijdelijk een aflossingsachterstand is opgetreden, valt deze nu in box 3? Dit zou mogelijk een fiscaal voordeel opleveren, gezien de achterstand op de peildatum voor bepaling box 3 vermogen.
24 nov 2015 Nieuws

Extra storting en bandbreedte (eindejaarstips)

Als eindejaarstips wordt vaak gewezen op de mogelijkheid tot een extra storting in een spaarhypotheek / KEW, rekening houdend met de fiscale voorwaarden. Voor een kleine groep polishouders is er de mogelijkheid meer te storten dan de bandbreedte (maximaal 1:10).
24 feb 2014 Nieuws

Aanpassing wetgeving te laat voor erfgenaam

Het Hof is van oordeel dat de wetgever bij de totstandbrenging van de per 1 januari 2010 gewijzigde successiewetgeving de ingevolge artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM vereiste ‘fair balance’, zowel op wetgevingsniveau als op individueel niveau, in acht heeft genomen.
Vrij vertaald: een erfgenaam die een nalatenschap heeft gekregen, waarin een woning zat - WOZ waarde grondslag voor erfenis, kan geen beroep doen op latere (verruiming wetgeving) Successiewet.
27 mrt 2013 Nieuws

Commissie acht box 3 heffing tijdelijk gestalde overwaarde terecht

Een particulier had de (tijdelijke) overwaarde op de peildatum 1 januari op een spaarrekening gestald, in afwachting van zijn (vervolg)aankoop van een andere woning. Deze particulier heeft via de 'Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven' een klacht ingediend omdat hij van mening was dat de staatssecretaris van Financiën ten onrechte niet, op grond van de hardheidsclausule ex artikel 63 van de algemene wet inzake rijksbelastingen, heeft goedgekeurd dat de vermogensrendementsheffing over 2011 in zijn geval vanwege bijzondere omstandigheden wordt beperkt.
6 feb 2013 Nieuws

Marktontwikkeling woningen

De Waarderingskamer heeft een overzicht gemaakt van de gemiddelde ontwikkeling 'WOZ-waarden woningen' per gemeente tussen waardepeildatum 1 januari 2011 en 1 januari 2012.
31 aug 2012 Nieuws

Geen hardheidsclausule voor tijdelijk box 3-vermogen bij verkoop woning

Het komt voor dat iemand zijn woning verkoopt en kort na de jaarwisseling een nieuwe woning koopt. Dat kan zeer nadelige gevolgen hebben voor box 3. In het besluit van 16 februari 2012 van het Ministerie van Financiën wordt het volgende voorbeeld gegeven.
Getoond 11 tot 19 van 19. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.