Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 feb 2016 Nieuws

Effecten aftoppingsgrens voor deeltijdwerkers

Staatssecretaris Wiebes informeerde de Eerste Kamer over de effecten van de aftopping van het pensioengevend loon voor deeltijdwerkers.
9 dec 2015 Nieuws

Wijziging UPO modellen: nettopensioen niet in Pensioenregister

In de UPO-modellen voor actieven (model 1, 1a, 2, 2a, 3 en 3a) is een wijziging aangebracht. Deelnemers worden er - indien van toepassing - op gewezen dat het Pensioenregister het nettopensioen niet toont.
27 nov 2015 Nieuws

Kamervragen deeltijdfactor bij aftoppingsgrens

Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft antwoord op Kamervragen over de deeltijdfactor bij de aftoppingsgrens voor pensioengevend loon. Er is geen sprake van discriminatie op grond van deeltijd of geslacht. In een rekenvoorbeeld wordt de werking van de aftopping bij deeltijd en een dubbele baan uitgelegd. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Eerste Kamer nader over de gevolgen van de aftoppingsgrens voor de opbouw van het nabestaandenpensioen voor een specifieke groep van arbeidsongeschikten.
10 jun 2015 Nieuws

Nettopensioen en arbeidsongeschikte deelnemers

In een Kamerbrief gaat Staatssecretaris J. Klijnsma in op de vraag 'Mag de werkgever een arbeidsongeschikte deelnemer bij een pensioenfonds een nettopensioenregeling aanbieden?'
25 feb 2015 Nieuws

Tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel pensioencommunicatie

Update
Met de tweede nota van wijziging wordt een aanpassing doorgevoerd voor waardeoverdracht van pensioenaanspraken, waarbij de oude pensioenuitvoerder tevens een nettopensioenregeling uitvoerde.
11 feb 2015 Nieuws

NIEUWSBRIEF NETTOLIJFRENTE- EN NETTOPENSIOENREGELING FEBRUARI 2015

De Belastingdienst informeert over de invoering van de Nettolijfrente- en Nettopensioenregeling en de daarmee samenhangende gegevensaanlevering aan de Belastingdienst.
3 feb 2015 Nieuws

Netto pensioen box 1 of box 3?

Is de uitkering van het netto pensioen belast in box 1?
28 jan 2015 Nieuws

Gevolgen aftopping voor het nabestaandenpensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) gaat in de brief aan de Eerste Kamer in op de gevolgen van de aftopping voor het nabestaandenpensioen in de situatie die tijdens de plenaire behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2014 aan de orde is geweest.
19 nov 2014 Nieuws

Geactualiseerde planning pensioenonderwerpen

J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen die aanhangig zijn gemaakt.
Getoond 21 tot 29 van 29. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.