Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 apr 2020 Nieuws

Knelpunten kleine pensioenen

Minister Koolmees reageert op 2 knelpunten in de waardeoverdracht van kleine pensioenen. Ook gaf hij antwoord op Kamervragen over het bericht 'Nabestaandenpensioen in gevaar door coronavirus'.
28 dec 2018 Nieuws

Eindejaarsbesluit 2018

In dit eindejaarsbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het douanerecht, het formele recht en het internationale belastingrecht. Hieronder een kleine selectie over nettolijfrentes uit het uitgebreide besluit (pdf, 69 pagina's).
19 jan 2018 Nieuws

Wijzigingsbesluit vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen

Het kabinet heeft toegezegd twee maatregelen te treffen om deelnemers aan een nettopensioenregeling bij pensioenfondsen tegemoet te komen.
5 sep 2017 Nieuws

Ontwerpbesluit vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen

Het kabinet heeft naar aanleiding van vragen van enkele leden van de Tweede Kamer toegezegd twee maatregelen te treffen om deelnemers aan een nettopensioenregeling bij pensioenfondsen tegemoet te komen.
17 mrt 2017 Nieuws

Kamervragen Nettopensioenproducten

Staatssecretaris J. Klijnsma reageert op Kamervragen over het artikel 'Pensioenfederatie: 'Nettopensioen is vaak loos product'.
31 jan 2017 Nieuws

Wijzigingsbesluit (pensioen)

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 17 februari 2014, nr. BLKB2014/2132M (Stcrt. 2014, 36872). Het besluit bevat tevens een uitbreiding van de toegelaten verzekeraars en een gewijzigde eventtoets (zie bijlage IV en V).
19 sep 2016 Nieuws

Besluit regeling voor nettopensioen gepubliceerd

De voorwaarden in het besluit nettopensioen hebben tot doel om de middelen voor het nettopensioen van waaruit onbelaste pensioenuitkeringen worden gedaan afdoende te scheiden ten opzichte van de middelen in de basispensioenregeling, waarover in de uitkeringsfase nog wel belasting wordt geheven. Daarmee wordt voorkomen dat deelnemers aan de basispensioenregeling eventuele tekorten in de netto pensioenregeling voor hun rekening zouden moeten nemen (fiscale hygiëne).
26 aug 2016 Nieuws

Voorbeeldteksten voor nettopensioen en ANW-hiaat

Op pensioen123 zijn nieuwe voorbeeldteksten voor Pensioen 1-2-3 gepubliceerd. Het betreft teksten voor laag 1 van nettopensioenregelingen en van Anw-hiaatverzekeringen.
8 jun 2016 Nieuws

Brief over wetsvoorstel verbeterde premieregeling

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft antwoorden gegeven op Kamervragen in verband met de wijziging van de regeling voor nettopensioen. Ook wordt nog een 'tip' gegeven voor deelnemers aan de nettopensioenregeling, die in de toekomst gaan emigreren.
29 apr 2016 Nieuws

Ontwerpbesluit i.v.m. wijziging regeling nettopensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor nettopensioen toegezonden.
Getoond 11 tot 20 van 29. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.