Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
9 mrt 2015 Nieuws

Besluit houdende verplichting tot het activeren klanten met een beleggingsverzekering

(internetconsultatie)
Het besluit introduceert voor verzekeraars die beleggingsverzekeringen uit het verleden in portefeuille hebben de verplichting om deze klanten te ‘activeren’. Onder het ‘activeren’ van klanten wordt verstaan het aanzetten tot en ondersteunen van klanten zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en, indien gewenst, stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren.
24 nov 2014 Nieuws

Start consultatie van wetsvoorstel voor herstel en afwikkeling van banken

Om in de toekomst tijdig in te kunnen grijpen bij een falende financiële instelling of deze zo nodig op goede wijze af te kunnen wikkelen, heeft het ministerie van Financiën de implementatiewet 'Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen' opgesteld. Het wetsvoorstel biedt De Nederlandsche Bank (DNB) de benodigde instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen wanneer een significante bank in de problemen is. Het wetsvoorstel is ter consultatie aan de sector voorgelegd.
28 okt 2014 Nieuws

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Internetconsultatie)

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Het wetsvoorstel maakt het voor verhuurder en huurder mogelijk om in het kader van het energiezuinig maken van de woning een energieprestatievergoeding aan de verhuurder overeen te komen voor een gegarandeerde energieprestatie van de woning en die gebaseerd is op de energieprestatie van die woning.
20 okt 2014 Nieuws

Zelfrijdende auto (internetconsultatie)

De minister van Infrastructuur en Milieu wil in Nederland een stimulerend klimaat voor de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto scheppen. Zelfrijdende voertuigen die met elkaar en met de wegkant kunnen communiceren kunnen volgens de minister een positieve bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en het milieu. Het aanpassen van de huidige regelgeving maakt het testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg in Nederland mogelijk.
10 okt 2014 Nieuws

Nieuwe consultatie beschikbaar 'Wet tijdelijke huur'

De voorgestelde regeling voorziet in een uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke huur.
1 okt 2014 Nieuws

Regeling eed of belofte financiële sector 2015

Via een website kan men reageren op een internetconsultatie "Consultatie van de Regeling eed of belofte financiële sector 2015". De voorgestelde regeling zal de bestaande Regeling eed of belofte financiële sector vervangen. De voorgestelde regeling brengt de reikwijdte in lijn met de groepen personen die op basis van de Wijzigingswet financiële markten 2015 een eed of belofte zullen dienen af te leggen.
28 mei 2014 Nieuws

Wetsvoorstel zorg- en affectieschade

Er is een concept-wetsvoorstel in de maak. Het wetsvoorstel verbetert de positie van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden en van de naasten van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden of komen te overlijden.
2 mei 2014 Nieuws

Stelselvernieuwing rechtsbijstand

Het doel van het ontwerpbesluit is om enkele kostenbesparende maatregelen in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand door te voeren, om te bereiken dat het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand financieel beheersbaar en ook voor de toekomst houdbaar blijft.
18 feb 2014 Nieuws

Wetsvoorstel verbeterde werking Vormerkung bij beslag

De Vormerkung betreft de mogelijkheid om een koopovereenkomst in te schrijven in de openbare registers, zodat het recht van de koper wordt beschermd met het oog op de daadwerkelijke levering van het gekochte registergoed. Deze bescherming strekt zich onder andere uit tot een beslag op de onroerende zaak gelegd tussen de koop en levering van het registergoed.
14 feb 2014 Nieuws

Aanscherping voorwaarden dubbele kinderbijslag

In de huidige wet is het zo dat als een kind in verband met het volgen van onderwijs/beroepsopleiding niet thuis woont, terwijl de ouders wel aanzienlijk in de onderhoudskosten bijdragen, er recht bestaat op dubbele kinderbijslag. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te toetsen of het nodig is dat het kind niet meer thuis woont. Het kabinet wil nu regelen dat de noodzakelijkheid van het uitwonend zijn om onderwijsredenen, wel goed en objectief kan worden beoordeeld.
Getoond 271 tot 280 van 284. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.