Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
1 sep 2017 Nieuws

Vaststelling typologieën virtuele valuta

Op 15 augustus 2017 heeft het Hoofd FIU-Nederland besloten tot vaststelling van typologieën van witwassen met betrekking tot virtuele valuta. De typologieën zijn opgesteld door een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het AMLC, de FIU-Nederland, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie.
24 feb 2016 Nieuws

Rapport 'De bestrijding van witwassen'

Het rapport geeft inzicht in de praktijk van de bestrijding van witwassen. Deze eerste, verkennende beleidsmonitor beschrijft de bestrijding van witwassen in Nederland. De beleidsmonitor brengt de organisaties en processen met betrekking tot de bestrijding van witwassen in hun onderlinge samenhang in kaart. Daarnaast geeft de beleidsmonitor een overzicht van de resultaten van de uitvoering van het anti-witwasbeleid over de jaren 2010 tot en met 2013 en een aanzet om dit beleid op effectiviteit te beoordelen.
23 mei 2013 Nieuws

Voor wie geldt de WWFT?

Leidraad van het ministerie van Financiën voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen voor wat betreft de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Deze leidraad is geen juridisch bindend document, maar beoogt een handreiking te geven aan instellingen om wettelijke verplichtingen in het kader van witwasbestrijding en het tegengaan van terrorismefinanciering in de praktijk te kunnen toepassen en om daartoe interne procedures te ontwikkelen. Dit document verduidelijkt daarom de verschillende verplichtingen uit de WWFT en de Sanctiewet 1977.
2 mei 2013 Nieuws

Onderzoek naar witwassen met prepaid kaarten

Minister Dijsselbloem van Financiën laat nader onderzoek uitvoeren naar witwaspraktijken met prepaid kaarten. Het onderzoek moet een beeld geven van deze praktijken en de wijze waarop deze het beste kunnen worden tegengegaan. Het onderzoek volgt na vragen uit de Tweede Kamer en wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB).
10 jan 2013 Nieuws

Wijzigingen van de WWFT per 1 januari 2013

FIU-Nederland heeft een informatieblad met betrekking tot de wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) per 1 januari 2013 gepubliceerd. Toegevoegd is o.a.: beroeps- c.q bedrijfsmatige taxateur van onroerende zaken (nieuwe instelling).
8 apr 2011 Nieuws

DNB publiceert Leidraad WWFT en SW

De Nederlandsche Bank heeft een leidraad voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen gepubliceerd voor wat betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet (SW).
Getoond 21 tot 26 van 26. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.