Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Hypotheekproducten

1 tot 10 van 316.
28 aug 2019 Nieuws

Adfiz plaats stappenplan 'Aflosvrij' op site

Adfiz heeft een nieuw kennisdossier toegevoegd aan haar website: Aflossingsvrij. Onderdeel van dit kennisdossier is het Stappenplan Aflossingsvrij. Dit stappenplan kan je helpen om je klanten met een aflossingsvrije hypotheek actief te benaderen om hen zo inzicht te bieden in het verhoogde risico dat ze lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen.
11 jun 2018 Nieuws

Doorrekening varianten aanpassing aflossingseis

Naar aanleiding van de motie Snels/Dijkgraaf (34 819 nr. 14) heeft het ministerie van Financiën het CPB verzocht om een aantal effecten in kaart te brengen voor acht varianten waarin de aflossingseis wordt versoepeld. De aflossingseis is ingevoerd in 2013 en is voor nieuwe schulden een voorwaarde om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De aflossingseis houdt in dat de schuld binnen dertig jaar volledig en minstens annuïtair moet worden afgelost.
5 jun 2018 Nieuws

Bank mag betaald advies verplichten bij herfinanciering

Consument klaagt erover dat de Bank hem bij het aangaan van een nieuwe hypothecaire geldleningsovereenkomst, verplicht eerst advies in te winnen. Het behoort in beginsel tot de beleidsvrijheid van de Bank om te bepalen of en onder welke voorwaarden zij een overeenkomst van hypothecaire geldlening met klanten, in dit geval Consument, aangaat.
18 aug 2016 Nieuws

Meer dan 400 suggesties voor verbetering van de boeterenteclausule

Deze zomer heeft de Stichting Good Governance Monitor in samenwerking met de Stichting New Financial Forum onderzocht hoe aanvaardbaar strikte toepassing van de boeterenteclausule wordt gevonden en welke verbeteringen men nodig vindt. De enquête werd door 664 consumenten, 47 financieel adviseurs, 13 beleggers en 10 geldverstrekkers volledig ingevuld en leverde meer dan 400 suggesties voor verbetering op.
Figuur 1 - Beleggingen van Nederlandse beleggingsfondsen.PNG
25 aug 2016 Nieuws

Positief rendement voor Nederlandse beleggingsinstellingen

In het tweede kwartaal van 2016 is het beheerde vermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen toegenomen van EUR 766,7 miljard naar EUR 805,1 miljard. Dit werd grotendeels veroorzaakt door een totaalrendement van 3,5% (EUR 26,8 miljard), een recordniveau sinds het eerste kwartaal van 2015. Daarnaast zette de groei van hypotheekfondsen door als gevolg van nieuwe inleg door beleggers. Via deze fondsen staat inmiddels EUR 19,1 miljard aan Nederlandse hypotheken uit, het hoogste bedrag ooit.
16 aug 2016 Nieuws

Koersverlies niet aftrekbaar als 'kosten van geldleningen' eigen woning

Een koersverlies als gevolg van het dalen van de koers van de Zwitserse Frank tov de EURO is volgens A-G Niessen niet aftrekbaar als 'kosten van geldleningen' eigen woning. Een andere transactie dan sec de geldlening heeft het koersverlies veroorzaakt aldus de uitspraak.
12 aug 2016 Nieuws

Symposium 'Kennis en ervaring getoetst'

De afgelopen jaren zijn er steeds meer complexe financiële producten die consumenten zonder financieel advies kunnen afsluiten. Voor deze Execution Only producten moeten consumenten dan wel een kennis- en ervaringstoets afleggen. Aan het afsluiten van complexe financiële producten zijn risico's verbonden, niet alleen voor de consument, maar ook voor de financiële dienstverleners zelf. Het belang van een kwalitatief hoogwaardige toets is dan ook evident. Maar hoe werkt dat dan precies en waar moet een goede kennis- en ervaringstoets aan voldoen?
27 aug 2015 Nieuws

Verhuisregeling in hypotheekvoorwaarden geen aanspraak op verstrekking zonder onderzoek

Op 9 september 2014 heeft het gerechtshof in Amsterdam uitspraak gedaan in de onderstaande casus: A heeft een hypothecaire lening lopen bij bank X. In de voorwaarden van deze hypotheek is een verhuisregeling opgenomen. Een jaar later wenst A in plaats van de eerste een zelfde lening van de bank ter financiering van aankoop van een andere woning. Aan de verhuisregeling kan A geen aanspraak ontlenen op verstrekking door de Bank, zonder nader onderzoek, van die tweede lening.
15 jul 2014 Nieuws

Verzwaarde stelplicht

Een cliënt stelt zijn hypotheekadviseur aansprakelijk voor de schade in verband met het feit dat bij oversluiting van een hypotheek een hogere rente overeen is gekomen dan in een eerdere offerte voor de oversluiting was vermeld. De hypotheekadviseur stelt de cliënt op het rentepercentage te hebben gewezen. De rechtbank is van oordeel dat cliënt (=eiser) er niet in is geslaagd bewijs te leveren voor zijn stelling dat de hypotheekadviseur hem niet heeft ingelicht over het hogere rentepercentage in de tweede (en derde) offerte.
7 aug 2013 Nieuws

Nationale Waarborg versoepelt acceptatiecriteria Startersbankgarantie.

Nationale Waarborg versoepelt per direct haar acceptatiecriteria voor de Startersbankgarantie. Bij de aanvraag van een Startersbankgarantie dient altijd een kopie van het toekenningsbewijs van de SVn starterslening meegestuurd te worden. Vanaf heden kan ook voldaan worden met een kopie van het aanvraagformulier starterslening van de SVn.
Getoond 1 tot 10 van 316. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.