Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Commerciële Aspecten

1 tot 10 van 1205.
12 jun 2024 Nieuws

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (internetconsultatie)

Zelfstandigen krijgen straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen (WML). Door een nieuwe verplichte verzekering lopen zij minder financiële risico’s door ziekte.
3 jun 2024 Nieuws

Kifid: consument kan geen aanspraak maken op vergoeding te veel betaalde rente aan DSB Bank

In 2013 is een schikkingsovereenkomst gesloten waarbij aan klanten van de failliete DSB Bank compensatie is toegekend. Deze overeenkomst heeft de rechter in november 2014 algemeen verbindend verklaard. In de overeenkomst is onder meer opgenomen dat bank en klanten over en weer finale kwijting verlenen. Dit betekent dat partijen geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding bij (toekomstige) schade. Deze kwijting geldt ook voor mogelijk te veel betaalde rente op een doorlopend krediet bij de voormalige DSB Bank. Een consument, die is gebonden aan de DSB-schikkingsovereenkomst, kan dus geen aanspraak maken op vergoeding van mogelijk te veel betaalde rente op doorlopend krediet bij DSB Bank, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid.
24 mei 2024 Nieuws

Kamervragen verliezen bankrekening

Minister Van Weyenberg gaf antwoord op de schriftelijke vragen over het bericht 'MKB'ers verliezen bankrekening door strikte antiwitwasregels'.
22 mei 2024 Nieuws

Wet toezichtondersteunende rapportage AFM (internetconsultatie)

Deze wet geeft de mogelijkheid om financiële instellingen specifieke jaarlijkse rapportageverplichtingen op te leggen. Welke gegevens zij precies moeten rapporteren wordt later vastgesteld in een apart besluit (Algemene maatregel van bestuur).

Ook is er een internetconsultatie voor 'Implementatiebesluit digitale operationele weerbaarheid financiële sector'.
24 apr 2024 Nieuws

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
19 apr 2024 Nieuws

Toename aantal klachten in 2023

In 2023 zijn meer klachten ingediend. Kifid heeft meer klachten behandeld en meer dan de helft van de klachten is opgelost met bemiddeling. En de waardering van consumenten en financiële dienstverleners voor Kifid bleef ruim voldoende. Dit blijkt uit het jaarverslag 2023 van Kifid.
12 apr 2024 Nieuws

AFM Consultatie herziene Beleidsregel Informatieverstrekking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert de aanpassing van de beleidsregel Informatieverstrekking. De aanleiding hiervoor zijn nieuwe interpretaties van een aantal wettelijke normen en veranderde regelgeving voor informatieverstrekking. De consultatie eindigt op 31 mei 2024.
8 apr 2024 Nieuws

Handboek ondernemen 2024

In het handboek vindt u informatie voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies.
5 apr 2024 Nieuws

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (standpunt kennisgroep)

Valt een schuld van een aandeelhouder aan een bank onder het schuldenbegrip van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap , als ten behoeve van deze bank een recht van hypotheek is gevestigd op onroerend goed van een vennootschap waarin de aandeelhouder een aanmerkelijk belang heeft.
20 mrt 2024 Nieuws

Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector

Minister Van Weyenberg stuurde de Tweede Kamer het rapport 'Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector'.
Getoond 1 tot 10 van 1205. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.