Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Belastingen en de eigen woning

1 tot 10 van 434.
4 mei 2022 Helpdesk

Hogere verkoopopbrengst dan verwacht.

Vraag:

Een klant heeft al een aantal maanden geleden een woning aangekocht en realiseert nu een veel hogere opbrengst bij verkoop huidige woning. Klant geeft nu aan dat hij de extra overwaarde niet wil gebruiken voor een extra aflossing op zijn nieuwe box 1 deel (cf huidige wetgeving). Ik heb hem geadviseerd om dit wel te doen. Volgens mij heeft het niet aflossen hele forse gevolgen voor de renteaftrek van dit deel, klopt dat?
28 apr 2022 Nieuws

Voor zomer kabinetsreactie op onderzoek 'no cure no pay' bedrijven

Het kabinet streeft ernaar om de reactie op het rapport “Van beroep in bezwaar; Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’-bedrijven WOZ en BPM” voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Dit blijkt uit antwoorden van Minister Bruins Slot ( BZK) op Kamervragen.
27 jan 2022 Nieuws

Handleiding 'Waardering van verpachte gronden in box 3 2021' beschikbaar

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceert met daarin de uitgangspunten en normen voor 2021 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.
21 jul 2021 Nieuws

Garages vormen een aanhorigheid bij de woning

In een rechtszaak aangespannen door de eigenaar (X) van een woning en twee garageboxen die een dubbele rioolheffinsaanslag ontving heeft de rechtbank beslist in het voordeel van de eigenaar. De garages maken deel uit van een blok van zeven garageboxen en zijn gelegen aan de achterzijde van de woning. Tussen de woning en de garageboxen ligt een weg. X is voor een zevende deel (per garage) mede-eigenaar van deze weg. Hij kan zijn garages bereiken via de achtertuin, door een poort.
19 jul 2021 Nieuws

Btw over nieuwbouwkosten niet aftrekbaar

Wie tijdens de bouw van zijn nieuwbouwhuis zonnepanelen laat plaatsen, kan niet ook een deel van de btw over de bouw van het huis in aftrek brengen. Dit oordeelde de Hoge Raad vrijdag. Met dit arrest volgt de Hoge Raad het oordeel van het gerechtshof en legt daarmee het advies van de advocaat-generaal naast zich neer.
16 feb 2021 Nieuws

Vereniging Eigen Huis waarschuwt jonge kopers voor constructie

Het is een aantrekkelijke optie voor jonge kopers van huizen die meer dan € 400.000 kosten, maar waarvan de verkopers niet voor 1 april weg kunnen zijn. Door het huis al wel te kopen maar nog even te verhuren aan de oude bewoners, kunnen ze de koopovereenkomst wel voor 1 april tekenen, zodat van de vrijstelling gebruik kan worden gemaakt. Maar het is volgens de VEH mogelijk dat de Belastingdienst niet akkoord gaat met zo’n constructie
26 aug 2019 Nieuws

Fouten met belastingaangifte bij scheiding, Belastingdienst start campagne

De Belastingdienst begint maandag een campagne om mensen die gaan scheiden te waarschuwen. Uit steekproeven van de dienst blijkt dat stellen die uit elkaar gaan veel meer fouten maken bij hun aangifte en het aanvragen van toeslagen. Die fouten leiden vaak tot forse naheffingen, oplopend tot duizenden euro's. Het gaat vooral fout als mensen een huis hebben en kinderen. De dienst komt daarom met een checklist, waarop mensen kunnen zien wat ze moeten regelen als ze uit elkaar gaan.
23 aug 2019 Nieuws

WOZ-waarde omliggende woningen niet geschikt als referentiepanden

Belanghebbende is eigenaar van een woning. In hoger beroep is in geschil of de waarde van de woning op een te hoog bedrag is vastgesteld, meer in het bijzonder in vergelijking met de waarden die zijn vastgesteld voor een aantal omliggende onroerende zaken. De heffingsambtenaar heeft aan de op hem rustende bewijslast voldaan. Naar volgt uit het door de heffingsambtenaar overgelegde taxatierapport is de waarde van de woning bepaald met behulp van een methode van systematische vergelijking met woningen waarvan marktgegevens beschikbaar zijn.
10 mei 2022 Kennis

Familieleningen

UPDATE - Rekenmodel - alleen voor abonnees
Het kan voor particulieren aantrekkelijk zijn om aan elkaar eigenwoningleningen te verstrekken. Voor de geldgever (bijvoorbeeld de ouders) valt de vordering in box 3, terwijl voor de geldnemer renteaftrek in box 1 van toepassing is. Bij een rente van 4% betaalt de geldgever maximaal 1,2% vermogensrendementsheffing (aanname, daar dit per belastingplichtige fluctueert sinds BP2017), (vordering = box 3) en heeft de geldnemer een belastingvoordeel van 1,634% (bij 40,85% IB tarief 2018) 1,98% (bij 49,5% IB tarief 2018 (vanwege afbouw 52%).
18 sep 2020 Kennis

Whitepaper 'Overgangsrecht Bestaande Eigenwoningschuld'

Exclusief voor Fintool (kennisbank)abonnees
Voor de advisering over hypotheken is het begrip ´bestaande eigenwoningschuld´ (Box 1) omschreven in Wet IB2001, artikel 10bis.1 ‘bestaande eigenwoningschuld’ relevant voor het bepalen van het wel/niet verplicht annuïtair /lineair aflossen van de hypotheek, zoals deze sinds Belastingplan 2013 (BP2013) bestaat. In een compilatie van diverse Fintool artikelen/helpdeskvragen wordt aan de hand van een aantal casussen/helpdeskvragen nader ingezoomd op de (on)mogelijkheden gebruik te maken van aflossingsvrije leningen of voortzetting van bijvoorbeeld een KEW/SEW/BEW.
Getoond 1 tot 10 van 434. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.