Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 4031.
17 jul 2024 Nieuws

Resultaten banenafspraak 2023

Sinds 2013 hebben werkgevers in totaal 85.665 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het aantal banen is in 2023 licht gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, maar blijft achter bij de doelstelling.
15 jul 2024 Nieuws

Wet invoering rouwverlof

Aan de Tweede Kamer is een voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES inzake een wettelijk recht op betaald verlof bij overlijden in gezinssituaties met minderjarige kinderen (Wet invoering rouwverlof) toegezonden.
5 jul 2024 Nieuws

Implementatiebesluit toegankelijkheidsvoorschriften bankdiensten

Deze algemene maatregel van bestuur strekt tezamen met de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten tot implementatie van de toegankelijkheidsrichtlijn.
3 jul 2024 Nieuws

Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Dit voorstel strekt ertoe om op de regels rondom de toegang tot geregistreerde informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies aan te passen.
1 jul 2024 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht 2024

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2024 vast.
28 jun 2024 Nieuws

Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (internetconsultatie)

Deze wijziging lost een ervaren hardheid op in de manier waarop het dagloon voor de WIA wordt vastgesteld. Het gaat daarbij om WIA-gerechtigden die instromen via de Ziektewet (ZW) na een ziekmelding vanuit de WW.
28 jun 2024 Nieuws

Wetsvoorstel Participatiewet in balans

Dit is het wetsvoorstel voor de wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans brengen van deze wetten tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving (Participatiewet in balans).
24 jun 2024 Nieuws

Werkloosheid mei 2024

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden afgenomen met gemiddeld 4 duizend per maand. Daarmee waren in mei 367 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking.
24 jun 2024 Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
24 jun 2024 Nieuws

Financiële Ondersteuning voor Zorgmedewerkers met Post-COVID

Zorgmedewerkers met post-COVID klachten kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.
Getoond 1 tot 10 van 4031. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.